"funkcja" English translation

PL

"funkcja" in English

PL funkcja
volume_up
{feminine}

1. IT

funkcja
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
The “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
U pacjentów z opóźnioną funkcją przeszczepu syrolimus może opóźniać przywrócenie czynności nerek.
In patients with delayed graft function, sirolimus may delay recovery of renal function.
Funkcja „Dynamiczne wyszukiwanie” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
The “Filter as you typet” function (see image below) helps you to search the list.

2. other

funkcja (also: zadanie)
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
The “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
U pacjentów z opóźnioną funkcją przeszczepu syrolimus może opóźniać przywrócenie czynności nerek.
In patients with delayed graft function, sirolimus may delay recovery of renal function.
Funkcja „Dynamiczne wyszukiwanie” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
The “Filter as you typet” function (see image below) helps you to search the list.
zreorganizowaniu instalacji produkcyjnych PHS według produktów oraz utworzeniu struktury horyzontalnej według funkcji (zakupy, produkcja, sprzedaż),
reorganising PHS production facilities on a product basis and ensuring horizontal organisation by function (purchasing, production, sales),
To jest funkcja automatyczna, która dotyczy rozpowszechniania informacji, zapewniania infrastruktury do spotkań i wsparcia istniejących instytucjonalnych planów podejmowania decyzji.
That is a mechanical function which includes disseminating information, providing meeting facilities and supporting the institutions' existing decision-making arrangements.
Zaplecze lokalowe, środki materialne oraz finansowe, jak również inne środki, muszą zostać oddane do dyspozycji osób reprezentujących pracowników, aby umożliwić im wykonywanie ich funkcji.
The employees' representatives must be provided with such office space, financial and material resources, and other facilities as to enable them to perform their duties properly.
funkcja (also: artykuł, reportaż, cecha, rys)
Ta funkcja jest dostępna tylko na pasku narzędzi Toolbar dla Internet Explorera.
This feature is only available for Toolbar for Internet Explorer.
Ta funkcja umożliwia tworzenie w arkuszach kalkulacyjnych logicznych kategorii znaczeniowych.
This feature allows you to create meaningful, logical categories in your spreadsheets.
Ta funkcja ułatwia wybiórcze usuwanie elementów z wyników historii wyszukiwania.
This feature makes it easy to delete items one by one from your search history results.

Context sentences for "funkcja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSzczególna funkcja zadania w tym zakresie spoczywa właśnie przed nami, parlamentarzystami.
Particular responsibility for the challenges involved rests with us parliamentarians.
PolishFunkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie może być łączona z innymi mandatami krajowymi.
The president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
PolishW przybliżeniu jest to trzy czwarte, czyli mniej niż jeden -- nazywamy to funkcją podliniową.
It's three-quarters, roughly, which is less than one -- and we call that sublinear.
PolishJak działa funkcja ValueTrack: najpierw dodaj specjalny tag do docelowego adresu URL reklamy.
Here's how ValueTrack works: first, you add a special tag to your ad's destination URL.
PolishNie jest to wyłącznie przejęta w ostatniej chwili podstępem funkcja.
So, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
PolishFunkcja dostępna w iOS i Androidzie; może być fabrycznie zainstalowana w Androidzie.
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
PolishFunkcja ta leży w wyłącznym zakresie odpowiedzialności państw członkowskich.
This comes under the sole responsibility of the Member States.
PolishFunkcja Rozwiąż ułatwia na przykład opracowanie sposobu przydzielenia zasobów różnym grupom.
Solve can help you, for example, to figure out how to allocate resources to various groups.
PolishFunkcja planowania i funkcja polityki zostaje w ministerstwie.
It's to split the functions of a monopoly line ministry up into three.
PolishNie możemy zagwarantować, że ta funkcja rozwiąże Twoje problemy.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishNatomiast funkcja kontrolna Komisji musi być wzmocniona.
However, this audit role of the European Commission needs to be enhanced.
PolishPo przerwaniu leczenia funkcja nadnerczy wraca do normy.
Discontinuation of treatment will result in a complete return to normal adrenal response.
PolishUlice miast z funkcją widoku ulicy są oznaczone kolorem niebieskim.
Cities with street view will have streets outlined in blue.
PolishOstatnia sprawa: zniknęła też funkcja rzecznika ochrony danych.
One last point: there was also an Ombudsman on data protection.
PolishObrazy tła to funkcja umożliwiająca dostosowywanie slajdów za pomocą obrazów zapisanych na komputerze.
Background images let you customize your slides using an image that’s saved to your computer.
PolishFunkcja dostosowywania adresu nadawcy działa tylko wtedy, gdy masz już inne konto z innym adresem.
To send mail from a different Google Mail username, you'll first need to sign up for that address.
PolishFunkcja ValueTrack uzupełni Twoje adresy URL o informacje na temat sieci, w której pojawiała się reklama.
ValueTrack will update your URLs with information about the network that the ad appeared on.
PolishFunkcja wyszukiwanie dynamiczne Google nie tylko powoduje wyświetlanie wyników podczas pisania.
Google Instant doesn’t just give you results as you type.
PolishSamochodowy zestaw głośnomówiący z funkcją wirtualnego dźwięku przestrzennego oraz komunikatami głosowymi
An in-car, Bluetooth speakerphone featuring Virtual Surround Sound and voice-guided assistance
PolishFunkcja dostępna na telefonach iPhone i urządzeniach z Windows Mobile
Available for iPhone and Windows Mobile devices