"górski" English translation

PL

"górski" in English

PL górski
volume_up
{adjective masculine}

górski (also: wysokogórski)
Grzbiet śródoceaniczny to wielki łańcuch górski, długości 65 tys. km, który oplata kulę ziemską.
The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.
Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.
The Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.
Najdłuższe łańcuchy górskie, większość gatunków, Najdłuższe łańcuchy górskie, większość gatunków, trzęsienia ziemi i wulkany.
And in the oceans, there are the longest mountain ranges on the planet.

Synonyms (Polish) for "górski":

górski

Context sentences for "górski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW pełni zgadzam się, że są też inne trudne regiony, jak na przykład Górski Karabach, Nachiczewan itd.
I completely agree that there are other difficult places, such as Nagorno-Karabakh, Nachichevan and others.
PolishPozwólcie, że zacznę od prostego pytania: Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: kto wymyślił rower górski?
PolishA mamy wspólne sąsiedztwo - o czym niektórzy posłowie wspominali - chodzi o Mołdawię, Górski Karabach, czy wreszcie Gruzję.
And we have a common neighbourhood - some of you have mentioned that, be it Moldova or Nagorno-Karabakh or, of course, Georgia.
PolishTak więc jest zarówno fizyczna chmura na niebie, jak i coś, na czego szczyt możesz wejść, zupełnie jakby był to nowy szczyt górski w Londynie.
So both the physical cloud in the sky and something you can go to the top [of], like London's new mountaintop.
PolishJest wiele takich miejsc - i nie sądzę, aby Rosjanie byli nimi tak samo zainteresowani - jak Górski Karabach, ale są też inne miejsca, a zwłaszcza Krym.
There are plenty of places - and I do not think that the Russians are interested in these in the same way - such as Nagorno-Karabakh, but also other places, in particular the Crimea.