"gabinet" English translation

PL

"gabinet" in English

PL

gabinet {masculine}

volume_up
Kiedy opuściłam gabinet zadzwonił do mnie i powiedział: "Myślę, że nadszedł czas.
And as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
Oto z gabinetu Stalina wychodzi zakrwawione, ale uśmiechnięte dziecko.
A child comes out of Stalin's office, bleeding but smiling.
Tak naprawdę to zaczynamy w gabinecie patomorfologa.
What we actually start with is a medical examiner's office.
Pan premier Topolanek i cały jego gabinet udowodnili, że jest to możliwe.
Mr Topolánek and his entire cabinet have proved that it is possible.
Czy czytaliście "Gabinet Osobliwości"?
Have you read the "Natural Curiosity Cabinet?"
Osobiście traktowałem to jako ogromne wyzwanie dla mojego gabinetu i dla mnie osobiście.
Personally I considered it a great challenge for my cabinet and for myself as well.

Synonyms (Polish) for "gabinet":

gabinet

Context sentences for "gabinet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKiedy opuściłam gabinet zadzwonił do mnie i powiedział: "Myślę, że nadszedł czas.
And as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
PolishPan premier Topolanek i cały jego gabinet udowodnili, że jest to możliwe.
Mr Topolánek and his entire cabinet have proved that it is possible.
PolishW centrach ratunkowych mamy gabinet weterynaryjny.
We have a veterinary facility in our rescue centers.
PolishMyślę, że pański gabinet trzyma pana na spotkaniach odbywających się w gabinecie.
First of all, I think your profile is too low; I think your cabinet keeps you in meetings in the back room.
PolishCzy czytaliście "Gabinet Osobliwości"?
Have you read the "Natural Curiosity Cabinet?"
Polishgabinet odnowy biologicznej