"ginekomastia" English translation

PL

"ginekomastia" in English

PL ginekomastia
volume_up
{feminine}

1. medicine

ginekomastia
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: ginekomastia, nieregularne miesiączkowanie
Reproductive system and breast disorders Uncommon: gynecomastia, irregular menstruation
Zaburzenia wytrysku, brak miesiączki, powiększenie piersi, ginekomastia, impotencja, krwotok miesiączkowy
Abnormal ejaculation, amenorrhoea, breast enlargement, gynecomastia, impotence, menorrhagia
Zaburzenia wytrysku, powiększenie piersi, ginekomastia, impotencja, krwotok miesiączkowy
Abnormal ejaculation, breast enlargement, gynecomastia, impotence, menorrhagia

Context sentences for "ginekomastia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishginekomastia u mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia (ustępująca po zaprzestaniu leczenia).
gynaecomastia in men over 50 years; reversible at discontinuation of treatment.
Polishłagodny rozrost tkanki gruczołu sutkowego u starszych mężczyzn (ginekomastia).
a slight development in breast tissue in older men (gynaecomastia)
Polishginekomastia u mężczyzn powyżej 50 roku życia (zjawisko odwracalne, ustępujące po zaprzestaniu leczenia).
gynaecomastia in men over 50 years; reversible at discontinuation of treatment.
PolishGinekomastia Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Niezbyt często:
Congenital and familial and genetic disorders Uncommon:
PolishBrak miesiączki, zaburzenia erekcji, mlekotok Zaburzenia czynności seksualnych, ginekomastia Priapizm
Amenorrhoea, Erectile dysfunction, Galactorrhoea Sexual dysfunction, Gynaecomastia Priapism
PolishZaburzenia wzwodu, ginekomastia, krwotok maciczny, ból sutków
Erectile dysfunction, gynaecomastia, metrorrhagia, nipple pain
PolishNiezbyt często: ból piersi, ginekomastia, zaburzenia erekcji.
Uncommon: breast pain, gynaecomastia, erectile dysfunction.
PolishZaburzenia układu rozrodczego i piersi Ginekomastia: bardzo rzadko u dzieci; niezbyt często u dorosłych
Reproductive system and breast disorders Gynaecomastia: very rare in children; uncommon in adults
Polishzaburzenia erekcji, ginekomastia, objawy menopauzalne
erectile dysfunction, gynaecomastia, menopausal symptoms
Polishginekomastia Splątanie, niepokój, zaburzenia uwagi
Confusional state, restlessness, disturbance in attention
PolishZaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: ginekomastia
Reproductive system and breast disorders Rare:
PolishGinekomastia może nie ustąpić samoistnie po przerwaniu leczenia, szczególnie gdy było ono stosowane przez długi czas.
Gynaecomastia may not resolve spontaneously following cessation of therapy, particularly after prolonged treatment.
Polishbrak miesiączki, mlekotok, zaburzenia erekcji, ginekomastia, wypływanie wydzieliny z gruczołu mlekowego, nieregularne miesiączki
amenorrhoea, galactorrhoea, erectile dysfunction, gynaecomastia, breast discharge, menstruation irregular
PolishRzadko zgłaszano towarzysz ce objawy kliniczne (np. ginekomastia, wydzielanie mleka poza okresem karmienia i powi kszenie piersi).
Associated clinical manifestations (e. g., gynaecomastia, galactorrhoea, and breast enlargement) were rare.
PolishRzadko zgłaszano towarzyszące objawy kliniczne (np. ginekomastia, wydzielanie mleka poza okresem karmienia i powiększenie piersi).
Associated clinical manifestations (e. g., gynaecomastia, galactorrhoea, and breast enlargement) were rare.
Polishzaburzenia erekcji, ginekomastia
Polishginekomastia (0, 2 % vs.
Polishniezbyt częste: ginekomastia
PolishGinekomastia mlekotok
PolishImpotencja, ginekomastia