"godzin" English translation


Showing results for "godzina". "godzin" is currently not in our dictionary.
PL

"godzin" in English

PL

godzina {feminine}

volume_up
godzina
Powiedział, że dla parafii jest tylko jedna godzina w tygodniu.
He said that you only have the congregation for one short hour a week.
A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.
And when the hour was come, he sat down, and the apostles with him.
W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.
And in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
godzina (also: takt, raz, sezon, czas)
Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.
And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Nie pamiętam, która to była godzina.
I do not remember what time it was.
godzina
Ladies and gentlemen, it is past six o'clock.
Dziś rano o godzinie dziewiątej oczekiwałem tutaj w Izbie przeprosin za napaść na woźnych.
I was in the chamber at nine o'clock this morning awaiting an apology for the personal attack on the ushers.
Gdybyśmy więc mogli je przenieść może komisarze byliby tak dobrzy i dali nam nieco czasu po godzinie 9?
So if we can trespass, maybe the Commissioners will be good enough to give us some more of their time after 9 o'clock.

Synonyms (Polish) for "godzina":

godzina

Context sentences for "godzin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
In case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishInfuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.
The infusion is to be started within 3 hours of reconstitution and dilution.
PolishŚrednie AUC, w okresie między dawkami co 12 godzin wynosiło 4, 7µg⋅h/ ml (18 %).
The mean (CV) AUC over a dosing interval of 12 hours is 4.7µg. h/ ml (18 %).
PolishU zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
In healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
PolishKocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
PolishDawka podawana jest co 48 godzin (co dwa dni), jako wstrzyknięcie podskórne.
The dose is given every 48 hours (every two days) as an injection under the skin.
PolishPierwszą dawkę należy podać w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
The first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
PolishMaksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu występuje w ciągu 3 do 4 godzin.
The peak plasma concentration of perindoprilat is achieved within 3 to 4 hours.
PolishNależy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu CRIXIVAN do 400- 600 mg co 8 godzin.
Dose reduction of CRIXIVAN to 400-600 mg every 8 hours should be considered.
PolishŚredni okres półtrwania hydrochlorotiazydu wynosi prawdopodobnie 5- 15 godzin.
The mean plasma half-life of hydrochlorothiazide reportedly ranges from 5-15 hours.
PolishPierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 24 godzin po zabiegu transplantacji.
The first dose should be given within 24 hours after the transplant operation.
PolishPierwszą dawkę powinna zostać podana w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
The first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Polish% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.
Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.
PolishAprepitant podawano doustnie (po.) z 50 ml wody 1 do 3 godzin przed znieczuleniem.
Aprepitant was given orally (PO) with 50 ml of water 1 to 3 hours before anesthesia.
PolishPo otwarciu fiolki lek Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.
Atriance is stable for up to 8 hours at up to 30°C once the vial is opened.
PolishI przez pierwsze kilka godzin, w mojej głowie była tylko i wyłącznie jedna myśl.
And for the first several hours, there was exactly one thought in my head.
PolishWszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.
All signs resolved within 48 hours, with the exception of the loss of appetite.
PolishWydalanie z moczem miało miejsce głównie w ciągu pierwszych 4 godzin (30, 3± 13, 5 %).
Urinary excretion occurred predominantly during the first 4 hours (30.3± 13.5 %).
PolishW przypadku pozostałych pacjentów mocz należy zbierać przez co najmniej 6 godzin.
For the other patients the urine should be collected for at least 6 hours.