"gorąco" English translation

PL

"gorąco" in English

PL gorąco
volume_up
{neuter}

gorąco (also: żar, upał)
volume_up
heat {noun}
Zatem to muszą być podwodne gorące źródła.
We mounted an expedition to look for the missing heat.
Blistry PCW/ Al w tekturowym pudełku lub zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco zawierającym po 2, 4, 8 i 12 tabletek.
PVC/ Aluminium foil blisters in cartons or secondary heat sealed card packaging of 2, 4, 8 or 12 tablets.
Blister zawierający 14 lub 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco
Blister Pack of 14 x 1 mg and 28 x 1 mg varenicline film-coated tablets, Heat Sealed Card
gorąco (also: ciepłota, ciepło)

Context sentences for "gorąco" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.
I firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
PolishGorąco proszę pana komisarza o przyjęcie tych poprawek do odpowiedniego projektu.
I beg the Commissioner also to incorporate these amendments in the corresponding draft.
PolishChciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.
(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
PolishPonownie pragnę gorąco podziękować sprawozdawcy za bardzo konstruktywne podejście.
I would very much like to thank again the rapporteur for his very constructive attitude.
PolishNie będzie zatem niespodzianką, że gorąco wspieram wymianę informacji.
It would be no surprise, therefore, that I broadly support information exchange.
PolishChciałabym panu gorąco pogratulować wystąpienia.
(DE) Mr President, I would like to congratulate you warmly on your speech.
PolishUważam, że należą jej się słowa uznania i pragnę jej gorąco podziękować.
I think that this should be recognised, and so I would like to offer her my thanks.
PolishChciałbym również gorąco powitać nowego przewodniczącego, który zaczął kierować obradami.
I would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
PolishNa koniec pragnę gorąco pogratulować pani Frassoni bardzo dobrze przygotowanego dokumentu.
Finally, may I warmly congratulate Mrs Frassoni on a very well-prepared document.
Polishzakłady walcowania na gorąco nr 1 i nr 2 zostaną zamknięte na stałe pod koniec roku 2004,
Hot Rolling Mills Nos 1 and 2 shall be permanently closed at the end of 2004;
PolishPragnę gorąco podziękować moim przyjaciołom z Południowego Sudanu, obecnym dzisiaj z nami.
I warmly congratulate my Southern Sudanese friends present here today on this.
PolishMuszę teraz gorąco panu podziękować za informacje, których udzielił pan naszej całej Izbie.
I must now warmly thank you for the information provided to the House as a whole.
PolishTylko wtedy skórka może się karmelizować – jest wystarczająco gorąco.
Only the crust can caramelize. ~~~ It's the only place that gets hot enough.
PolishChciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.
I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
PolishGorąco dziękujemy za to przepełnione europejskością przemówienie.
Mr President, may we thank you very warmly for your European speech.
PolishPragnę gorąco podziękować za wszystkie cenne uwagi.
I would like to thank you very much for all your valuable comments.
PolishW czasie tego nieformalnego spotkania Rady podziękowano za to gorąco pani komisarz Vassiliou.
Commissioner Vassiliou was warmly thanked for that at the informal Council meeting.
PolishW konsekwencji gorąco popieram wysiłki sprawozdawcy i zgadzam się z jego propozycjami.
Consequently, I emphatically support the rapporteur's efforts and agree with his proposals.
PolishMam trzy propozycje i pragnę gorąco zachęcić państwa do ich poparcia.
I have three proposals and I should like, most emphatically, to ask for their support.
PolishAle oni też z nich piją podczas przerwy, bo jest przecież gorąco.
But they also drink from them while they're in their breaks, because it's hot.