"gorzej" English translation

PL

"gorzej" in English

EN

PL gorzej
volume_up
{comparative}

gorzej
volume_up
worse {comp.}
Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.
They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Lepiej czy gorzej, ale szybciej niż wam się wydaje te pytania staną przed nami.
For better or worse, and sooner than you may think, these choices will be up to us.

Context sentences for "gorzej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzęsto podejmują prace gorzej płatne, które są poniżej ich kwalifikacji.
They often have to accept jobs which pay less and for which they are overqualified.
PolishWizerunek rządu birmańskiego ucierpiał na tyle, że gorzej już być nie może.
The image of the Burmese Government can no longer be damaged much more.
PolishOkazuje się, że im dalej wstecz pójdziemy, tym gorzej one brzmią.
And it turns out the further back you go in history, the little rougher it sounds.
PolishZaczęłam wtedy myśleć, czy aby przy okazji tej recesji nie było jeszcze gorzej.
And I realized that two things were different this time around.
PolishZnacznie gorzej bawili się kiedy trwało to przez kolejny tydzień.
They were significantly less entertained when this went on for the next week.
PolishNagle zobowiązanie Unii Europejskiej przedstawia się nieco gorzej.
Suddenly the European Union's commitment looks a little on the weak side.
PolishTo zawsze biedni i gorzej sytuowani są atakowani w ten sposób.
It is always the poor and the less well-off who are attacked in this way.
PolishW miejscach gdzie ropa dotarła, już dawno, jest gorzej.
If you go to the place where the oil has been a while, it's an even bigger mess.
PolishSprawdźmy, gdzie lepiej, a gdzie gorzej wykorzystamy pieniądze.
Let us examine where we get more value for money, and where we get less.
PolishPrzygotowywanie budżetu nie jest nigdy procesem łatwym, a jeszcze gorzej - w okresie kryzysu gospodarczego.
Preparing a budget is never an easy process, even less so during an economic crisis.
PolishDoprowadzi to do licznych problemów z korupcją, a w Serbii jest pod tym względem jeszcze gorzej.
This will lead to a great many problems in terms of corruption and Serbia is even more corrupt.
PolishJeśli przyjrzymy się uważniej, sytuacja zacznie wyglądać jeszcze gorzej.
But if you look more closely, the plot actually thickens.
PolishTo wszystko brzmi bardzo ładnie, lecz rzeczywistość przedstawia się gorzej.
That all sounds very fine, but the reality is harsher.
PolishCzujemy, że w świecie realnym radzimy sobie gorzej niż w grach.
We feel that we are not as good in reality as we are in games.
PolishNie można zapominać o naszych obywatelach ani traktować ich gorzej; mamy wobec nich szczególne zobowiązania.
Our citizens must not be forgotten or subordinated: we have special obligations to them.
PolishGdyby było ciemniejsze reszta wyglądałaby gorzej.
But I could get a bit darker in the tube, but everything else would suffer.
PolishGorzej jest natomiast z zarządzaniem wiedzą.
However, knowledge management is not so well dealt with in the European Union.
PolishUważam, że Szwajcaria nie może sobie pozwolić na traktowanie UE ani trochę gorzej niż Stanów Zjednoczonych.
My personal view is that Switzerland cannot afford to treat the EU any less well than the USA.
PolishW Afganistanie rzecz ma się jeszcze gorzej.
Women are already in a terrible situation and under terrible pressure in Muslim countries.
PolishBo wiecie, dla nas to świetnie, ale dla ludzi już gorzej.
Because, you know, it's great for us, but bad for humans.