"gratulacje" English translation

PL

"gratulacje" in English

PL gratulacje
volume_up
{feminine plural}

gratulacje
Moje gratulacje, pani poseł Joly, moje gratulacje, panie komisarzu.
Congratulations, Madame Joly; congratulations, Commissioner.
Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.
Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.
Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
Mr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
gratulacje
volume_up
congrats {pl} [coll.]
gratulacje
Moje gratulacje, pani poseł Joly, moje gratulacje, panie komisarzu.
Congratulations, Madame Joly; congratulations, Commissioner.
Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
Mr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.
Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.

Context sentences for "gratulacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHiszpańskiej prezydencji należą się gratulacje za pracę wykonaną w tej sferze.
The Spanish Presidency is to be congratulated on the work it has done in this regard.
PolishUsłyszał Pan dziś i gratulacje, i słowa krytyki.
(NL) Madam President, Commissioner, you have received both compliments and criticism today.
PolishZobaczyłem tam wspaniałe rzeczy, za które władzom hiszpańskim należą się gratulacje.
I saw some excellent things there and the Spanish authorities deserve to be congratulated on this.
PolishPrezydencji szwedzkiej należą się gratulacje.
(SV) Mr President, the Swedish Presidency is to be congratulated.
PolishGratulacje należą się Komisji Petycji za to, że umieściła tę sprawę w dzisiejszym porządku obrad.
The Committee on Petitions should be congratulated for putting this on today's agenda.
PolishW związku z tym komisarzowi Verheugenowi należą się gratulacje za wysiłki włożone w tę współpracę.
Compliments are due to Commissioner Verheugen on his approach, therefore.
PolishNależy również złożyć gratulacje Komisji za uzyskanie zielonego światła dla swojej administracji.
Also, the Commission should be congratulated for getting a green light on its administration.
PolishSkładam gratulacje panu Swobodzie z tytułu jego pracy mającej odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu.
I congratulate Mr Swoboda on all his work reflected in this report.
PolishPan poseł Provera wykonał doskonałą pracę, i w związku z nią składam mu gratulacje.
(EL) Madam President, Mr Provera has done an excellent job and I congratulate him.
PolishWynik jest bardzo dobry, składam także gratulacje obydwu stronom.
The result has been very good, so I congratulate both sides.
PolishOsobom odpowiedzialnym za to po każdej ze stron należą się gratulacje.
Those in charge on both sides should be congratulated.
PolishUważam, że Europejskiemu Bankowi Centralnemu należą się za to gratulacje.
I think the ECB should be congratulated for that.
PolishTo przejaw demokracji i moim zdaniem powinniśmy się z tego cieszyć i złożyć obywatelom Irlandii gratulacje.
This is democratic, and I think we should rejoice and congratulate the Irish people for this.
PolishGratulacje z tytułu nowego stanowiska. Mam nadzieję, że odniesie pan wiele sukcesów na tym polu.
(SL) Commissioner, I congratulate you on your new post and I hope that you will be successful in this area.
PolishPonownie składam panu gratulację z tytułu pańskiego sprawozdania.
Once again I congratulate you on your report, sir.
PolishI gratulacje dla sprawozdawców, bo należało zgrać aż cztery sprawozdania.
I would also congratulate the rapporteurs.
PolishChciałbym złożyć gratulacje posłance Bairbre de Brún.
I would like to congratulate the rapporteur Bairbre de Brún.
PolishMoje gratulacje kieruję również do pana komisarza Dalliego.
I would also like to congratulate Commissioner Dalli.
PolishPo pierwsze, panie pośle Rangel, dziękuję za gratulacje.
Firstly, Mr Rangel, thank you for your greetings.
PolishPo pierwsze, moje gratulacje dla pana posła Liese'a, który przygotował doskonałe sprawozdanie.
(NL) Mr President, first of all, my compliments to Mr Liese, who has prepared a superb report.