"hiperkaliemia" English translation

PL

"hiperkaliemia" in English

See the example sentences for the use of "hiperkaliemia" in context.

Context sentences for "hiperkaliemia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW pojedynczych przypadkach obserwowano zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia).
Increased levels of potassium (hyperkalaemia) have been observed in isolated cases.
PolishNie stosować u psów z hipoadrenokortycyzmem, hiperkaliemią, hiponatremią.
Do not use in dogs suffering from hypoadrenocorticism, hyperkalaemia or hyponatraemia.
PolishHiperkaliemia * wystąpiła częściej u pacjentów z cukrzycą leczonych irbesartanem
Hyperkalaemia* occurred more often in diabetic patients treated with irbesartan than with placebo.
PolishNie stosować u psów z hipoadrenokortycyzmem, hiperkaliemią, hiponatremią.
Do not use the product in dogs suffering from hypoadrenocorticism, hyperkalaemia or hyponatraemia.
Polishhiperkaliemia, hipokaliemia, hipernatriemia, zmniejszenie łaknienia
Hyperkalemia Hypokalemia Hypernatremia Appetite decreased
Polish(hiperkaliemia); zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi (hipofosfatemia); anoreksja (jadłowstręt)
(hyperkalaemia); decreased phosphates in the blood (hypophosphataemia); anorexia (eating disorder)
PolishHipomagnezemia, hipokaliemia Hiperkaliemia, hipernatremia
Hypomagnesaemia, hypokalaemia Hyperkalaemia, hypernatraemia
PolishHiperkaliemia * wystąpiła częściej u pacjentów z cukrzycą leczonych irbesartanem niż otrzymujących placebo.
Hyperkalaemia* occurred more often in diabetic patients treated with irbesartan than with placebo.
PolishCzęsto: hipomagnezemia, hiperkaliemia, hiperglikemia.
Common: hypomagnesaemia, hyperkalaemia, hyperglycaemia.
Polishlęk, depresja, zmęczenie hiperkaliemia
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
Polishbóle stawowe, bóle mięśniowe hiperkaliemia
swelling extremity arthralgia, myalgia hyperkalaemia
PolishHiperkaliemia Zwiększenie stężenia potasu w surowicy
Hyperkalaemia Increase of serum potassium
PolishHiperkaliemia Hiperkaliemia była opisywana u niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE włączając produkt TRITACE.
Hyperkalaemia Hyperkalaemia has been observed in some patients treated with ACE inhibitors including TRITACE.
PolishHiperkaliemia 16 Hiperkaliemię obserwuje się u niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem TRITAZIDE.
Hyperkalaemia Hyperkalaemia has been observed in some patients treated with ACE inhibitors including TRITAZIDE.
PolishHiperkaliemia U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi.
Hyperkalaemia Elevations in potassium serum levels have been observed in some patients treated with ACE inhibitors.
Polishlęk, depresja, zmęczenie hiperkaliemia
PolishHiperkaliemia, hipomagnezemia
PolishWprawdzie u pacjentów leczonych peryndoprylem zwykle stężenie potasu w surowicy pozostaje prawidłowe, jednak u niektórych chorych może wystąpić hiperkaliemia.
Although serum potassium usually remains within normal limits, hyperkalaemia may occur in some patients treated with perindopril.
PolishZ drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu PritorPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
Conversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of PritorPlus, hyperkalaemia might occur.
PolishZ drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu Kinzalkomb, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
Conversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of Kinzalkomb, hyperkalaemia might occur.

Other dictionary words

Polish
  • hiperkaliemia

More translations in the English-Turkish dictionary.