"i" English translation

PL

"i" in English

volume_up
i {conj.}
EN
EN

"I" in Polish

volume_up
I {pron.}
PL
volume_up
M {noun} [abbreviation]
PL
volume_up
M {noun}

PL i
volume_up
{conjunction}

i (also: a, zaś, oraz, tudzież)
volume_up
and {conj.}
Ze swojego iPoda puściłem kawałek Leonarda Cohena 'I'm your man' moim lekarzom i pielęgniarkom.
I was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
For, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
i
volume_up
also {conj.}
Potrzebny jest także skuteczny i zaktualizowany system monitorowania i oceny.
It also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
Możecie wejść na stronę internetową i też odpowiedzieć na te pytania.
YAB: You can also go to the website, answer -- respond to the questions also.
Obserwowano również mutacje L33F, I50V i V32I w połączeniu z I47V/ A.
Mutations L33F, I50V and V32I combined with I47V/ A were also observed.

Context sentences for "i" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCiąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishInauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
The first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
PolishW Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
PolishKombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
PolishTakie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
PolishRzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.
The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
PolishW wielu regionach nadal istnieją konflikty między sąsiadami i grupami etnicznymi.
In many regions, there are still conflicts between neighbours and ethnic groups.
PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishUprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
PolishOdnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
PolishNajwiększym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
So the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
PolishAby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
PolishMamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishNależy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
PolishPakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
The Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishTraktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
The Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
PolishPrzetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
So Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.