"jakiś" English translation

PL

"jakiś" in English

PL

jakiś {adjective masculine}

volume_up
Spróbuję je w jakiś sposób uporządkować.
I'm going to try to put that in some sort of order.
Wystarczy, że będzie jakiś alfabet.
As long as I know that there's some sort of alphabet.
Myślę, że wygląda to jak jakiś rodzaj latającego zwierzęcia lub bestii.
I mean, I think that looks like some sort of flying animal or beast.

Context sentences for "jakiś" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW końcu mamy jakiś postęp w tej debacie.
Mr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.
PolishPrzynajmniej w końcu przyznaje się, że istnieje jakiś problem.
It is very welcome; at least it is finally being recognised that there is a problem.
PolishZa jakiś czas automatycznie uaktualnimy starsze prezentacje do nowej wersji.
Eventually, we’ll automatically upgrade older presentations to the new version.
PolishKu mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
And, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
PolishPo niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.
After the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.
PolishSądzicie, że jeżeli stworzycie fundusz opiewający na jakiś miliard euro, to starczy.
You think that, if you have a fund of say a billion euros, all will be well.
PolishMożecie ignorować rynki, jeśli chcecie, ale za jakiś czas rynki nie zignorują was.
You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore you.
PolishMusiał w jakiś sposób uciec od tego zgrzebnego gospodarstwa, w którym się urodził.
He somehow had to escape that hard-scrabble farm from which he was born.
PolishPenelope Jagessar Chaffer: Miałam zapytać czy jest z nami jakiś lekarz?
Penelope Jagessar Chaffer: I was going to ask if there's a doctor in the house.
PolishWyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj.
And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."
PolishMnóstwo ludzi próbuje wyjaśnić to wydarzenie w jakiś logiczny sposób, prawda?
A lot of people try to come up with a logical solution to what just happened, all right.
PolishPrzykro mi, ale chcę powiedzieć, że jedna minuta to za mało, aby przedstawić jakiś pogląd.
I am sorry but I wish to say that one minute is not long enough to present a view.
PolishZazwyczaj zaczyna się od jakiś trzech osób, które próbują stworzyć jakiś produkt.
So it'd be like three people, or something like that, and they would try to make a product.
PolishI nagle słyszę, jak jakiś facet mówi: "Kogo my tu mamy - Aimee Mullins".
I hear this guy, his voice behind me say, "Well, if it isn't Aimee Mullins."
PolishWykorzystujemy inne doświadczenia, bierzemy jakiś element i stosujemy go gdzie indziej.
We co-opt other experiences -- we take one item and transfer it to another.
PolishJeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.
If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.
PolishNie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.
I do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.
PolishDo połowy listopada musimy w jakiś sposób osiągnąć konsensus w tej sprawie.
We somehow have to reach a consensus on this by the middle of November.
PolishTo nie istniało tak po prostu; stworzyliśmy to, i jesteśmy z tym w jakiś sposób złączeni.
It didn't just exist. ~~~ We made it, and we were connected to it that way.
PolishMieli nadzieję że to wniesie jakiś wkład do fizyki cząstek -- ale nie.
They hoped that this would contribute somehow to particle physics -- didn't.