"jeść" English translation

PL

"jeść" in English

PL

jeść [jem|jadłbym] {verb}

volume_up
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
Every meal you eat contains ingredients from all across the world.
Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?
Where are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
jeść
Był poddawany chemioterapii, stracił włosy, przestał jeść, okropnie cierpiał...
He had chemo, lost his hair, stopped eating, suffered horribly...
Musicie obierać i jeść jedną warstwę dziennie.
And you have to peel and eat one layer a day.
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?

Context sentences for "jeść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
PolishWszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.
And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.
PolishBył poddawany chemioterapii, stracił włosy, przestał jeść, okropnie cierpiał...
He had chemo, lost his hair, stopped eating, suffered horribly...
PolishPorażone jest jako trawa, i uwiędło serce moje, tak, żem zapomniał jeść chleba swego.
By reason of the voice of my groaning My bones cleave to my flesh.
PolishJest wiele powodów by jeść w ten sposób powyżej sprawy zdrowia.
So, there are lots of reasons for eating this way that go beyond just your health.
PolishTo jest rozkład dochodów narodów świata, od jednego dolara, kiedy ludzie mają co jeść.
This is the income distribution of peoples in the world, from $1.
PolishBy snać, gdy jeść będziesz do sytości, i piękne domy pobudujesz, a mieszkać w nich będziesz;
lest, when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;
PolishPotrafił trzymać rękę żony, ale nie potrafił zapiąć guzików, ani samemu jeść.
And he could still hold his wife's hand, but he couldn't do buttons on his clothes, can't feed himself.
PolishA gdy nie dojadałam kolacji mama mówiła: "Dokończ jeść!
And when I didn't finish my dinner my mother would say, "Finish your food!
PolishIzali mają niewiasty jeść płód swój, niemowlątka ucieszne?!
See, O Jehovah, and behold to whom thou hast done thus!
PolishA w piętnasty dzień tegoż miesiąca uroczyste święto będzie; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie.
And on the fifteenth day of this month shall be a feast: seven days shall unleavened bread be eaten.
PolishUE będzie decydować, czy Brytyjczycy będą jeść, czy głodować.
The EU would decide whether Britain eats or starves.
PolishJeszcze będziesz sadziła winnice na górach Samaryjskich; a szczepiący szczepić będą i jeść będą.
Again shalt thou plant vineyards upon the mountains of Samaria; the planters shall plant, and shall enjoy [the fruit thereof].
Polishkażdy z was tego doświadczył,nawet jeśli nigdy nie byliście w naszym laboratorium aby jeść chipsy.
In fact, these items that are sitting in the room change how much the subjects think they're going to enjoy the potato chips.
PolishBędą jeść ubodzy, i nasycą się; chwalić będą Pana, którzy go szukają; serce wasze żyć będzie na wieki.
All the ends of the earth shall remember and turn unto Jehovah; And all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Polish. ~~~ Można nawet nie jeść go wcale.
We could do with much, much less -- and I know, I've been a vegetarian for a long time, and you can easily do without anything.
PolishA pamiętacie jak uwielbiam jeść... ~~~ Wiele się zmieniło.
And so in my lifetime, a lot of what's happened in the world -- and being a person obsessed with food -- a lot of this has really changed.
PolishWszyscy bogaci ziemi będą jeść, i upadać przed nim, przed oblicznością jego kłaniać się będą wszyscy zstępujący w proch, i którzy duszy swej żywo zachować nie mogą.
A seed shall serve him; It shall be told of the Lord unto the [next] generation.
Polishgdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
PolishUważam, że dobre jedzenie jest dla każdego na Ziemi i że nic nie usprawiedliwienia tego, że nie możemy go jeść wszyscy.
That good food's not for rich people -- good food's for everybody on the planet, and there's no excuse why we all can't be eating it.