"jeździć" English translation

PL

"jeździć" in English

PL

jeździć [jeżdżę|jeździłbym] {verb}

volume_up
1. general
Czy mamy zamiar w dalszym ciągu produkować samochody, którymi nikt na świecie nie chce jeździć?
Are we to continue to produce cars that no one in the world wants to drive?
. ~~~ "Będę jeździć, będę jeździć.
And I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
Lepsze drogi powodowały, że mógł szybciej jeździć.
Better roads meant they could drive faster.
Masz czas, żeby jeździć z tymi brudasami!
You've got time to go off with those sluts!
"Koniarzyć" to znaczy jeździć konno.
Now, "horsing" is going for a horse ride.
to ride on a merry-go-round
jeździć (also: jechać)
Nie będzie bał się weterynarza, ani kowala, ale nie można na nim jeździć.
They'll be absolutely fine with the veterinarian and with the horseshoer, but you can't ride him.
Niech wszyscy mogą jeździć wózkami jeżeli chcą.
Let everyone ride in a golf cart if they want to.
I wouldn't have to ride on my bicycle.
Zamiast jeździć na zjazdy ziomkostw, może zająłby się Pan tym, żeby nikt nie antagonizował narodów Europy?
Instead of travelling to compatriots' meetings, perhaps you could think about activities that do not antagonise the nations of Europe?
Nie możemy dalej jeździć po całym świecie, poklepywać wszystkich po plecach i udawać, że przez cały czas wszystko idzie świetnie.
We cannot continue travelling around the world patting everyone on the back and pretending that everything is going well all the time.
Miał przyjaciela, który często jeździł do Indii, przywoził mu stamtąd generyczną wersję tego leku.
And up until that time, he had a friend who used to travel to India, and he used to import, bring him, could get him a generic version of it.

Synonyms (Polish) for "jeździć":

jeździć

Context sentences for "jeździć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo najszybszy samochód, mogący jeździć po ulicach i najdroższy samochód seryjny.
This is the fastest street-legal car in the world and the most expensive production car.
PolishSkąd weźmiemy benzynę, gdy wszyscy Hindusi zaczną jeździć terenówkami?
Where are we to find petrol when all the Indians are driving Tatamobiles?
PolishJak Chiny kupują wszystkie te dziadowskie samochody, my powinniśmy jeździć takimi rowerami.
As China buys all these crappy cars, we should be riding things like this.
PolishMożesz więc w swoim kraju jeździć z zagranicznymi tablicami.
You would then be driving with foreign plates in the country where you live.
PolishTwoim samochodem możesz jeździć tylko Ty sam oraz odwiedzający Cię krewni i znajomi.
Your car can be driven by you, visiting relatives or friends — but by Greek residents only if you are on board.
PolishA kiedy się to stanie, wtedy, oczywiście, warunki się poprawiają, i wtedy zaczynają jeździć na skuterach.
And if they do so, then, of course, the conditions improve, and they start riding on scooters.
PolishNasz model zakłada naukę matematyki w ten sam sposób, w jaki uczymy się wszystkiego innego, tak jak uczymy się jeździć na rowerze.
So our model is learn math the way you'd learn anything, like the way you would learn a bicycle.
PolishW ostatecznym rozrachunku to od decyzji konsumenta zależeć będzie, jakimi samochodami będziemy jeździć w nadchodzących latach.
It is ultimately the consumer's choice that will determine which cars are driven in the years to come.
PolishZamiast jeździć na zjazdy ziomkostw, może zająłby się Pan tym, żeby nikt nie antagonizował narodów Europy?
Instead of travelling to compatriots' meetings, perhaps you could think about activities that do not antagonise the nations of Europe?
PolishKiedyś wszyscy powinniśmy takimi jeździć.
PolishMuffin: Chcesz jeździć z nami?
Muffin: Will you glide with us? (Guy: No.)
PolishWkraczając do USA wybraliśmy dwa najlepsze miejsca, Wkraczając do USA wybraliśmy dwa najlepsze miejsca, gdzie nie trzeba daleko jeździć.
We decided to come into the U.S. and pick the two best places -- the one where you didn't need any range extension.
PolishNie możemy dalej jeździć po całym świecie, poklepywać wszystkich po plecach i udawać, że przez cały czas wszystko idzie świetnie.
We cannot continue travelling around the world patting everyone on the back and pretending that everything is going well all the time.
Polishjeździć bardzo szybko autem
PolishI lubię nimi jeździć.
PolishBardziej boję się w domu, w Pradze, gdzie widzę, jak turystom z trudem udaje się unikać samochodów, i wolę nie jeździć w moim mieście na rowerze.
I am much more afraid at home, in Prague, where I see tourists barely managing to dodge the cars, and I prefer not to cycle at home anymore.
PolishW najlepszym razie jest to oszustwo w celu wyłudzenia pieniędzy, natomiast w najgorszym - sposób umożliwiający komuś, kto nie powinien jeździć, dalsze prowadzenie pojazdu.
At the very least, this is a scam to collect money, at worst, a way of allowing people who should not be on the road to continue driving.
PolishUznać to za pojazd rekreacyjny, ale takimi rzeczami się nie zajmuję, lub jeździć ulicami, wymijając autokary i samochody.
We're a recreational vehicle that doesn't really matter, and I don't spend my time doing that kind of stuff. ~~~ Or maybe we should be out in the street in front of a Greyhound bus or a vehicle.
PolishJeśli masz samochód, pewnie wiesz, że dzięki tuningowi można dłużej nim jeździć, zaoszczędzić na mechaniku i ogólnie poprawić komfort użytkowania.
If you've ever owned a car, you probably know that getting tune-ups can help you get better mileage, prevent costly mechanical problems, and make your car run better in the long run.