"jechać" English translation

PL

"jechać" in English

volume_up
jechać {ipf. v.}

PL jechać
volume_up
[jadę|jechałbym] {imperfective verb}

1. general

zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
Nie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
To wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
jechać
volume_up
to be underway {vb} (vehicle)
Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?
(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?
jechać (also: pójść, iść)
jechać (also: jeździć)
Na wielbłądzie jedzie się bardzo niewygodnie.
And if you've ever been on a camel, it is a very, very uncomfortable ride.
It was such a smooth ride.
to travel without a ticket
Gwarantuje on, że jeżeli pacjent jedzie do innego państwa członkowskiego w celu skorzystania z pomocy medycznej, pomoc ta jest bezpieczna i charakteryzuje się wysoką jakością.
It ensures that, if patients travel to receive care, it is safe and of good quality.
Są to dzieci migrantów, którzy jadą z jednego kraju do drugiego w ramach Unii, zostawiając je często na pastwę losu.
These are the children of migrants who travel from one country to another within the EU, often abandoning their children to their fate.

2. "do"

jechać (also: pojechać)

Synonyms (Polish) for "jechać":

jechać

Context sentences for "jechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
PolishAle laptopy muszą jechać, bo linia montażowa nie zatrzymuje się.
But you've got to have the thing moving on the assembly line, because it's constant.
PolishWideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
PolishMusimy zacząć jechać nim w odpowiednim kierunku i musimy zająć nasze miejsce w świecie.
We need to start driving it in a certain direction and we need to take on our role in the world.
PolishNie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
PolishZ pewnością wiecie, jak niekomfortowo jest jechać w zatłoczonej windzie.
You know how uncomfortable it is to be in a crowded elevator?
Polishzakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
PolishMusisz jechać na prochach Jak chcesz żyć w tym wariatkowie?
You'd have to be on drugs just to live in that madhouse, wouldn't you?
PolishTo wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
PolishNie chcą jechać do Grecji, w której praktycznie nie mają szans na otrzymanie statusu uchodźcy.
They do not want to go to Greece, where they have practically no chance of receiving refugee status.
PolishNawet osoby pracujące w obszarze ochrony praw dziecka otrzymały ostrzeżenie, by nie jechać do Niżnego Nowogrodu.
Even people who work on children's rights have been warned not to go to Nizhny Novgorod.
PolishMożesz dać mi jakiś powód aby nie jechać do miasta ze mną?
Can you give me a single reason not to come to town with me?
PolishTa podróż do Arabii Saudyjskiej, dlaczego nie chcesz jechać?
On that trip to Saudi Arabia, why isn't it the right time?
PolishZamierzam osobiście uczestniczyć w jego otwarciu; już zostałam zaproszona i planuję tam jechać.
I am personally going to attend its inauguration; I have been invited to it and I fully intend to be there.
Polish(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?
(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?
PolishProszę nie jechać do Pekinu.
(FR) President-in-Office, do not go to Beijing.
PolishChcę wyraźnie podkreślić moje poparcie dla delegacji Parlamentu, która miała jechać do Iranu.
I would like to state very clearly my support for the delegation that would have gone to Iran from this Parliament.
PolishMusimy tam jechać i to posprzątać."
And what we're finding is that a lot of it is in the marine environment.
PolishTu, czas na inwestycje, tam można jechać na wakacje.
Here, time to invest; there, you can go for a holiday.
PolishCo do prędkości, motocykliści mogą jechać równie szybko.
But for example, bikers, they have the same speed.