"jedno" English translation

PL

"jedno" in English

EN
EN
EN
EN

PL jedno
volume_up
{neuter}

jedno (also: jedynka, raz, jeden, człek)
volume_up
one {noun}
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.
and join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
Czyli i kontynuacja, i zmiana, jedno nie wyklucza drugiego.
In other words, both continuation and change - the one does not preclude the other.
„Chcę ci powiedzieć jedno słowo, tylko jedno słowo.” „Tak, słucham pana?”
"I want to say one word to you, just one word." ~~~ "Yes, sir?" "Are you listening?"

Context sentences for "jedno" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
A fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
PolishJedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
There is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
PolishGdyby jedno z nich wpatrywało się w was, nie wzdrygnęlibyście się jak ja teraz.
If they were peering over your shoulder, you wouldn't leap back, like that.
PolishJest tylko jedno ostrzeżenie, które chcę skierować do moich kolegów w Parlamencie.
There is just a note of caution I wish to give my colleagues in Parliament.
PolishDo Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
PolishChciałbym zadać jedno pytanie.
President of the Commission. - Madam President, I should just like to put a question.
PolishPo pierwsze jedno słowo do sprawozdawczyni: "brawo”.
Mr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Polish(PL) Uważam, że należy się koleżankom i kolegom jedno zdanie wyjaśnienia.
(PL) Mr President, I think the Members should be given a word of explanation.
PolishParlament Europejski powinien mieć jedną siedzibę i jedno miejsce pracy.
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
PolishNa szczeblu krajowym budżetami rządzi jedno hasło: drastyczne środki oszczędnościowe.
At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
PolishPodczas całej wizyty nie padło ani jedno słowo na temat wartości demokratycznych.
The visit took place and not a word on democratic values was uttered.
Polish. ~~~ Współczucie to jedno z ważniejszych uczuć.
I think that's the most important thing that people have, is compassion.
PolishSzczepienia i moskitiery pozwalają ocalić jedno życie za 300 dolarów.
With immunization or bed nets, you can save a life for 300 dollars per life saved.
PolishJedno, dwoje, troje, czworo, pięcioro dzieci na kobietę. ~~~ mamy wielkość rodziny.
So, you can see that what we have on this axis here is size of family.
PolishTak mówi panujący Pan: Utrapienie jedno, oto utrapienie straszne przychodzi;
Thus saith the Lord Jehovah: An evil, an only evil; behold, it cometh.
PolishNie zapomnijcie: kreatywność zaczyna się, gdy usuniecie jedno zero z budżetu.
Don't forget: creativity starts when you cut a zero from your budget.
Polish(NL) Możliwość dokonywania wyborów przez kobiety to po prostu jedno z praw człowieka.
(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.
PolishW rezultacie tylko jedno, bardziej wyważone sprawozdanie jest przedstawiane na sesji plenarnej.
The result would be the submission of a more balanced, single report to plenary.
PolishTo prawdziwa plaga wszystkich przedszkoli, jedno wielkie smarkowisko.
That's the scourge of daycare centers everywhere -- it's like boogeremia, basically.
PolishChciałbym wiedzieć jedno: testy warunków skrajnych muszą przynieść skutki.
What I would like to know is: the stress tests must have a consequence.