"kabel" English translation

PL

"kabel" in English

PL kabel
volume_up
{masculine}

1. general

kabel (also: przewód, lina, kablówka)
volume_up
cable {noun}
* Wymagany kabel ze złączem wielofunkcyjnym (nie załączono w opakowaniu)
Multi-connector cable needed (not included in package)
Cóż, albo targacie wszędzie kabel USB albo kupujecie czytnik kart i też targacie.
Well, you either haul around a USB cable or you buy a card reader and haul that around.
DK: Ten cienki kabel był olbrzymim osiągnięciem technologicznym i umożliwił osiągnięcie obecnego wymiaru.
DK: This slender cable was a huge technological advancement and it allowed the whole thing to be the size that it is.
kabel (also: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {noun}
. ~~~ Można komunikować się z nim akustycznie, przez kabel elektryczny, czy radio.
It uses a kind of a Morse code for the Internet so you could send it optically; you can communicate acoustically through a power line, through RF.
kabel (also: sznur, przewód, rdzeń, lina)
volume_up
cord {noun}
Do domu ciągnął się długi kabel wkręcany w gniazdo żarówki.
And you'd run a long cord into the house where you could screw it into your light socket.
Zwróćcie uwagę, gdy kolejnym razem otrzymacie pocztą katalog – zwykle można się domyślić, gdzie ukryli kabel.
Look next time you get these catalogs in your mail -- you can usually figure out where they hid the cord.
kabel (also: depesza, przewód, drut)
volume_up
wire {noun}
Zwykle jest wyposażony w kabel kalibru 14.
Wired with 14-gauge wire typically.
There's a wire dangling down either side.
Nie ma w tym nic złego, o ile nie wymagasz, by robił to co kabel kalibru 12, i tak się właśnie dzieje.
Nothing wrong with that, unless you ask it to do what 12-gauge wire's supposed to do, and that's what happens.

2. figurative

kabel (also: gumowe ucho)
volume_up
fink {noun} [Amer.] [pej.]
kabel (also: gumowe ucho)
volume_up
grass {noun} [Brit.] [pej.]
kabel (also: gumowe ucho)
volume_up
nark {noun} [Brit.] [pej.]
kabel (also: gumowe ucho, wtyczka)
volume_up
plant {noun} [coll.]
Na przykład projekt NorGer, przewidujący położenie podmorskiego kabla elektrycznego, mógłby pozwolić na zastąpienie 60 elektrowni jądrowych.
For example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
kabel (also: gumowe ucho)
volume_up
rat {noun} [Amer.] [pej.]
kabel (also: gumowe ucho)
volume_up
sneak {noun} [Brit.] [pej.]
kabel (also: gumowe ucho, wtyczka, konfident)
volume_up
snitch {noun} [coll.]
kabel (also: gumowe ucho, wtyczka)
volume_up
snooper {noun} [coll.]
kabel (also: gumowe ucho, wtyczka)
volume_up
stool pigeon {noun} [coll.]

Context sentences for "kabel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzecież nikt nie chciał, żeby ten kabel zwisał z gniazda żarówki.
I mean, you didn't want this thing clogging up a light socket.
PolishWięc po zakończonym praniu kabel był wykręcany z gniazda.
So you know, when you were done with it, you unscrewed it.
PolishTeraz nasz eksperyment: oto urządzenie Cadwell MES10, które waży około 35kg i ma kabel o średnicy prawie 3cm. a to jedna z pacjentek, u której występuje aura.
And what we tried was this; here is a device called the Cadwell Model MES10.