"komora" English translation

PL

"komora" in English

PL

komora {feminine}

volume_up
1. general
Druga komora zawiera jałowy rozpuszczalnik do sporządzania roztworu.
The second chamber contains a sterile solvent for reconstitution.
Teraz przenosimy się do miejsca zwanego komorą mieszania.
Now we're moving up into what we call the mixing chamber.
Pierwsza komora zawiera 1, 61 mg parathormonu.
The first chamber contains 1.61 mg parathyroid hormone.
2. anatomy

Synonyms (Polish) for "komora":

komora

Context sentences for "komora" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeżeli nie jest dostępna komora, należy dodatkowo zastosować maskę i okulary ochronne.
If no safety box is available, the equipment should be supplemented with a mask and protective glasses.
PolishTo komora rezonansu z układem skupionych ultradźwięków.
This is an MR suite with a focused ultrasound system.
PolishPorządny pojazd ma silnik do napędzania go, ale to, co pan nam oferuje, to pusta komora silnikowa, nic oprócz pustej przestrzeni.
A decent vehicle has an engine to propel it, but what you are offering us has an empty space where the engine should be, nothing but an empty space.
PolishW drugim badaniu, piętnastu pacjentów z powiększoną lewą komorą serca zakończyło udział w 6- miesięcznym badaniu kontrolowanym placebo i w otwartym poszerzonym badaniu.
In a second study, fifteen patients with left ventricular hypertrophy completed a 6 month placebo- controlled study and entered an extension study.
PolishPonieważ wchłanianie ogólnoustrojowe propionianu flutykazonu odbywa się głównie z płuc, używanie aerozolu wziewnego z komorą inhalacyjną może zwiększać ilość leku dostarczaną do płuc.
As systemic absorption is largely through the lungs, the use of a spacer plus metered dose inhaler may increase drug delivery to the lungs.