"komorowy" English translation

PL

"komorowy" in English

PL komorowy
volume_up
{adjective masculine}

1. construction

komorowy (also: klatkowy)

2. biology

komorowy
komorowy
komorowy

3. anatomy

komorowy
Częstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)
Ventricular tachycardia/ fibrillation, sudden death (see section 4.4)
Cz stoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła mier (patrz punkt 4. 4)
Ventricular tachycardia/ fibrillation, sudden death (see section 4.4)
Bóle głowy Czestoskurcz komorowy, dławica piersiowa, bradykardia
Thrombocytopenia, anaemia Allergic reaction Headache Ventricular tachycardia, angina pectoris, bradycardia

Context sentences for "komorowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca
cardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
PolishRozpoznany blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia.
Known second- or third-degree atrioventricular (AV) block.
PolishCzęstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt 4. 4)
Transient, asymptomatic elevations of hepatic transaminases (ALT, AST), especially in early treatment (see section 4.4)
PolishPo podaniu deksmedetomidyny obserwowane jest zwolnienie akcji serca i przejściowy blok przedsionkowo - komorowy.
Reduced heart rate and temporary AV-block can be seen after administration of dexmedetomidine.
PolishTachykardia Blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia, tachykardia zatokowa, bradykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Tachycardia Atrioventricular block first degree, sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia
Polishtachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
tachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardia,
PolishBradykardia zatokowa, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny.
Bronchial asthma, a history of bronchial asthma or severe chronic obstructive pulmonary disease.
Polishtachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,
Tachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
PolishRzadkoskurcz zatokowy, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.
Sinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
PolishCzęstoskurcz komorowy torsade de pointes stwierdzano w związku z jednoczesnym przedawkowaniem rysperydonu podawanego doustnie i paroksetyny.
Torsade de Pointes has been reported in association with combined overdose of oral RISPERDAL and paroxetine.
PolishMogą wystąpić działania niepożądane związane z wydłużeniem odstępu PR (np. blok przedsionkowo- komorowy, omdlenia, bradykardia).
Adverse reactions associated with PR interval prolongation (e. g. atrioventricular block, syncope, bradycardia) may occur.
PolishTakrolimus może wydłużać odcinek QT, ale w chwili obecnej brak wyraźnych dowodów na to, że powoduje częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes.
Tacrolimus may prolong the QT interval but at this time lacks substantial evidence for causing Torsades de Pointes.
PolishBlok przedsionkowo- komorowy, tachykardia, Blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca
Atrioventricular block, Tachycardia Bundle branch block, Atrial fibrillation, Bradycardia, Sinus bradycardia, Palpitations
PolishPrzy stosowaniu kolejno deksmedetomidyny i ketaminy, z przerwą trwającą 10 minut, u kotów może czasami wystąpić blok przedsionkowo- komorowy lub skurcze dodatkowe.
When dexmedetomidine and ketamine are used sequentially, with a 10 minute interval, cats may occasionally experience AV-block or extrasystole.