"Komory" English translation

PL

"Komory" in English

EN

PL Komory
volume_up
{proper noun}

1. geography

Komory
volume_up
Comoros {pr.n.}

Synonyms (Polish) for "komora":

komora

Context sentences for "Komory" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
Pulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
PolishPowoduje to duży wzrost ciśnienia w naczyniach, którymi płynie krew z prawej komory serca do płuc.
By dilating these blood vessels, the blood pressure is reduced and symptoms are improved.
Polishwystąpienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca.
Rare: new onset of decreased left ventricular ejection fraction.
PolishPrzechowywać w lodówce (2°C - 8°C), należy unikać przechowywania leku w pobliżu komory zamrażalnika.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the cooling element.
Polishwystąpienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca.
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very Common:
PolishPrzytrzymać półautomatyczny wstrzykiwacz mocno na wysokości komory.
Hold the pre-filled pen firmly by the reservoir holder.
PolishTen produkt medyczny jest przeznaczony do kontrastowania lewej komory serca po podaniu dożylnym produktu.
This medicinal product is intended for left ventricular opacification after intravenous administration.
PolishPotem wrzucają mnie do komory z lodem, schładzają o 15 st. i zostaję zabrany na intensywną terapię.
I'm then thrown in an ice pond, I'm cooled 15 degrees lower and I could be taken to a critical care hospital.
Polishpu podstawy i użyć go do odciągnięcia podstawy od komory.
ed You will hear a click when the inhaler is fully
PolishPeryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.
Perindopril reduces left ventricular hypertrophy.
PolishOsłabienie czynności lewej komory serca (G3/ 4:
Cardiac left ventricular function decrease (G3/ 4:
PolishW badaniu nie brali udziału pacjenci z frakcją wyrzutową < 45 % lub frakcją skracania lewej komory < 0, 2.
Patients with left ventricular ejection fraction < 45 % or left ventricular shortening fraction < 0.2 were not studied.
Polishniedomykalność zastawki aortalnej, miażdżyca tętnic wieńcowych, bradykardia zatokowa, przerost komory serca
Angina unstable, aortic valve incompetence, coronary artery atherosclerosis, sinus bradycardia, ventricular hypertropy
PolishZmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (patrz punkt 4. 2 – zmniejszenie dawki – zaburzenia serca i punkt 4. 4)
Decreased left ventricular ejection fraction (see section 4.2 - dose reduction – cardiac events and section 4.4)
Polishkomory (np. stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej)
stenosis of the aortic or mitral valve)
PolishŚcisnąć oba przyciski uwalniania komory, z ni
Wipe only the TOP and OUTSIDE surfaces of ic
Polishi przerostem lewej komory serca wykazanym w badaniu EKG (zob. punkt 5. 1 – badania Life, Race),
Reduction of risk of stroke in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy documented by ECG (See section 5.1 Life Study, Race)
PolishObjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory obserwowano u około 0, 1 % pacjentów otrzymujących lapatynib w monoterapii.
Symptomatic LVEF decreases were observed in approximately 0.1 % of patients who received lapatinib monotherapy.
PolishMózg nie jest podzielony na komory.
The brain isn't divided into compartments.
PolishIstnieją doniesienia o zmniejszeniu frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) w czasie stosowania lapatynibu (patrz punkt 4. 8).
Lapatinib has been associated with reports of decreases in left ventricular ejection fraction (LVEF) (see section 4.8).