"kompleks" English translation

PL

"kompleks" in English

PL kompleks
volume_up
{masculine}

kompleks
Kompleks doksorubicyny z cytrynianem w liposomach odpowiadający 50 mg chlorowodorku doksorubicyny.
Liposome– encapsulated doxorubicin– citrate complex corresponding to 50 mg doxorubicin HCl.
Gdy preparat QUADRAMET jest podawany pacjentowi, kompleks jest rozprowadzany z krwią.
When QUADRAMET is injected into a patient, the complex is distributed around the body via the bloodstream.
W organizmie temsyrolimus wiąże białko wewnątrzkomórkowe, tworząc kompleks.
In the body, temsirolimus attaches to a protein that is found inside cells to make a ‘ complex’.
kompleks (also: lęk, zahamowanie, problem)
volume_up
hung-up {noun} [coll.]
kompleks (also: ogród, park)
volume_up
park {noun}
W wielkich europejskich miastach już istnieją kompleksy parkingowe, które bezpłatnie zapewniają turystom rowery na cały okres postoju ich pojazdów.
In great European cities, there are already parking facilities that provide tourists with bicycles, free of charge, during the entire period of stay of the vehicles.

Context sentences for "kompleks" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKompleks Grossmarkthalle składał się pierwotnie z kilku budynków.
The entire Grossmarkthalle site originally comprised the following three elements:
PolishCały kompleks przejęła przyroda. ~~~ Chciałam, by postać ludzka na zdjęciu stała się jej częścią.
And, in a way, I wanted the human figure in the picture to become a part of that nature.
PolishPowtórne podanie Kompleks 99mTc - depreotyd jest przeznaczony do pojedynczego podania dożylnego.
Re-administration 99m Tc-depreotide is indicated for single use only.
PolishDzieci te mają kompleks niższości w stosunku do dzieci, które wyrosły w normalnych rodzinach.
They have inferiority complexes in relation to those children who have grown up in a normal family.
PolishU osób chorych i zdrowych ochotników kompleks 99mTc – depreotyd wiąże się z białkami osocza w
99m Tc-depreotide binds to the extent of about 12 % to plasma proteins in patients and healthy volunteers.
PolishNieradioaktywny kompleks Sm- EDTMP nie wykazywał właściwości mutagennych w licznych badaniach in vivo i in vitro.
Non-radioactive Sm-EDTMP showed no mutagenic potential in a battery of in vivo and in vitro tests.
PolishAle czy nie jest to po prostu kompleks oblężonej twierdzy?
But is this not really just the bunker mentality?
PolishPo dodaniu do fiolki roztworu radioaktywnego technecjanu (VII) sodu (99mTc) tworzy się kompleks 99mTc – depreotyd.
When a solution of the radioactive substance sodium pertechnetate (99mTc) is added to the vial, 99mTc-depreotide is formed.
PolishKompleks perflutren – mikrosfery 5 – 8 x 108 / ml; średnia wielkość cząsteczek wynosi od 2, 5 do 4, 5µm.
– 8 x 108 perflutren-containing microspheres with a mean diameter range of 2.5 – 4.5 μ m; equivalent to 0.19 mg perflutren gas per ml
PolishKompleks perflutren – mikrosfery 5 – 8 x 108 / ml; średnia wielkość cząsteczek wynosi od 2, 5 do 4, 5µm.
5 – 8 x 10 perflutren-containing microspheres with a mean diameter range of 2.5 – 4.5 μ m; equivalent to 0.19 mg perflutren gas per ml
PolishKarmienie piersią Nie jest wiadomo czy kompleks 99mTc – depreotyd jest wydzielany do pokarmu kobiecego, tym samym podawanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.
Lactation It is not known whether 99mTc-depreotide is excreted in human milk, 99mTc-depreotide is therefore contraindicated during lactation.
PolishWiąże się on z żelazem w organizmie, tworząc związek („ kompleks chelatowy ”), który może zostać wydalony z organizmu, głównie z moczem, a w mniejszym stopniu z kałem.
It binds to iron in the body to form a compound (a ‘ chelate’) that can be excreted by the body, mainly in the urine, and to a lesser extent in the faeces (stools).