"kondygnacja" English translation

PL

"kondygnacja" in English

PL kondygnacja
volume_up
{feminine}

kondygnacja
volume_up
floor {noun} [Brit.]
Dolna kondygnacja budynku znajduje się na poziomie piwnicy i nie jest widoczna z zewnątrz.
The lower floor is underground at basement level, therefore it cannot be seen from outside.
Budowa rdzeni postępuje o jeden do trzech poziomów szybciej niż budowa kondygnacji.
The concrete cores are approximately one to three storeys ahead of the floor construction.
Z niemalże każdego miejsca górnej kondygnacji budynku widać 4,5-hektarowy historyczny teren w centrum Berlina.
From almost any point on the upper floor of the building you can look down on to the 4.5 hectares of this historical site in the heart of Berlin.
kondygnacja
volume_up
storey {noun} [Brit.]
Budowa rdzeni postępuje o jeden do trzech poziomów szybciej niż budowa kondygnacji.
The concrete cores are approximately one to three storeys ahead of the floor construction.
Obie wieże biurowe rosną obecnie w jednakowym tempie: jednej kondygnacji na tydzień, lecz nie są równej wysokości.
The two office towers are growing at the same rate of one storey a week, but in terms of their height, one tower is taller than the other.
Makieta obejmująca dwie kondygnacje przedstawia wykończenie wnętrza oraz elewację południowej wieży biurowej i przyległego atrium.
The two-storey mock-up shows a sample of the internal finishes, as well as the high-rise facade of the south office tower and the adjacent atrium, at a scale of 1:1.
kondygnacja
volume_up
story {noun} [Amer.]
Przewiduję 36 kondygnacji w 450 wieżowcach mieszkalnych powód aby przemyśleć zdrowie umysłowe każdego architekta przed przyznaniem ważnego zamówienia.
I envision a 36-story, 450-unit residential high-rise -- a reason to consider the mental health of any architect before granting an important commission.
To nie jest wcale skomplikowane -- budynki o więcej niż jednej kondygnacji, zbudowane wzdłuż krawędzi chodnika i wszyscy ludzie mogą wejść do budynku.
It's not that complicated: buildings more than one story high, built out to the sidewalk edge, so that people who are, you know, all kinds of people can get into the building.
kondygnacja
volume_up
tier {noun} (of shelves)

Synonyms (Polish) for "kondygnacja":

kondygnacja