"konserwator" English translation

PL

"konserwator" in English

PL konserwator
volume_up
{masculine}

1. general

konserwator (also: konserwator zabytków, kurator)
Rezultaty naszej pracy polowej wykorzystywane są do tworzenia mediów i materiałów, z których korzystają konserwatorzy i badacze.
The results of our work in the field are used to produce media and deliverables to be used by conservators and researchers.
konserwator
volume_up
houseman {noun} [Amer.] (in hotel)
konserwator (also: konserwator zabytków)
Konstruktorzy oceniali trwałość konstrukcji budynku, czyli jego zdatność do dalszego użytkowania, zaś konserwatorzy odsłonili oryginalne powierzchnie i zbadali ich stan.
Engineers assessed the structural soundness of the building and thus its suitability for further use, while building restorers searched for original surfaces and evaluated their condition.
W celu opracowania planu renowacji konserwatorzy zabytków i konstruktorzy przeprowadzili w Grossmarkthalle w latach 2005-2007 szczegółowe analizy i próby konserwatorskie.
With a view to drawing up a renovation concept, building restorers and structural engineers carried out thorough analyses and restoration trials on the Grossmarkthalle during the period 2005–07.
konserwator

2. "maszyn"

konserwator
konserwator (also: laborant, technik)