"konsystencja" English translation

PL

"konsystencja" in English

PL konsystencja
volume_up
{feminine}

konsystencja (also: budowa, struktura, faktura, tekstura)
Należy intensywnie potrząsać fiolką do czasu, gdy kolor i konsystencja zawiesiny staną się jednolite.
Shake the vial vigorously until the suspension appears smooth and is consistent in color and texture.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Produkt powinien mieć plastyczną, spójną konsystencję podobną do kitu.
The product should have a malleable, coherent putty-like consistency
Przezroczysty, bezbarwny roztwór o konsystencji podobnej do wody.
Clear, colourless solution of water-like consistency.

Synonyms (Polish) for "konsystencja":

konsystencja