"korpus" English translation

PL

"korpus" in English

PL korpus
volume_up
{masculine}

1. general

korpus (also: ciało)
volume_up
body {noun}
Zonegran 50 mg kapsułki twarde mają biały, nieprzejrzysty korpus i szarą nieprzejrzystą
Zonegran 50 mg hard capsules have a white opaque body and a grey opaque cap and are printed
Zonegran 100 mg kapsułki twarde mają biały nieprzejrzysty korpus i czerwoną nieprzejrzystą
Zonegran 100 mg hard capsules have a white opaque body and a red opaque cap and are printed
Kapsułki twarde Emtriva mają biały nieprzezroczysty korpus z jasnoniebieskim nieprzezroczystym wieczkiem.
Emtriva hard capsules have a white opaque body with a light blue opaque cap.
korpus
volume_up
corps {noun}
Korpus dyplomatyczny Unii Europejskiej już zdążył wykluczyć służby krajowe.
The European Union's diplomatic corps has already squeezed out the national services.
Tym czasem w jaki sposób tworzony jest korpus Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych?
Meanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?
Przedmiot: Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej
Subject: European voluntary humanitarian aid corps
korpus (also: kadłub, kadłub statku)
volume_up
hull {noun}
korpus (also: główna część)
korpus (also: tułów, tors)
volume_up
torso {noun}
korpus (also: pień, tułów, kadłub, trzon)
volume_up
trunk {noun}

2. linguistics

korpus (also: korpus językowy)
volume_up
corpus {noun}
Panie przewodniczący! Wzrost korpusu prawa międzynarodowego niemającego oparcia w żadnej wybieralnej krajowej legislatywie jest jedną z najbardziej niepokojących tendencji naszych czasów.
Mr President, the growth of a corpus of international jurisprudence not anchored in any elected national legislature is one of the most alarming developments of our age.

Synonyms (Polish) for "korpus":

korpus

Context sentences for "korpus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWedług tej zasady funkcjonuje przecież wspólny korpus urzędniczy dla instytucji Unii.
After all, staffing in all the Union's institutions is managed according to this principle.
PolishJeśli pęcherzyki są obecne, należy popukać w korpus strzykawki, aż przesuną się do góry.
If bubbles are present, tap the syringe barrel until the bubbles rise to the top of the syringe.
PolishJeśli pęcherzyki są obecne, należy postukać w korpus strzykawki, aż przesuną się do góry.
If bubbles are present, tap the syringe barrel until the bubbles rise to the top of the syringe.
PolishOmawiane sprawozdanie zawiera oczekiwanie, aby korpus sił europejskich stale podlegał Unii Europejskiej.
The report in front of us demands that Eurocorps be permanently subject to the European Union.
PolishTo są mężczyźni ciągnący linę, aby otworzyć korpus.
This is the guys on the rope, pulling open the carcass.
PolishW tym samym czasie powołano do życia unijny korpus dyplomatyczny – Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ).
At the same time, it created a European Diplomatic Service – the European External Action Service (EEAS).
PolishTrzymając dozownik za korpus, obrócić zbiornik w kierunku pokazanym strzałką na Rycinie J zw
Hold the pen by the barrel and turn the re servoir in the direction as indicated by the arrow in Diagram J (clockwise) until you feel it click.
PolishTrzymając dozownik za korpus, obrócić zbiornik w kierunku pokazanym strzałką na Rycinie J (zgodnym z ruchem wskazówek zegara) aż poczuje się kliknięcie.
Hold the pen by the barrel and turn the re servoir in the direction as indicated by the arrow in Diagram J (clockwise) until you feel it click.