"kręgosłup" English translation

PL

"kręgosłup" in English

PL kręgosłup
volume_up
{masculine}

1. general

kręgosłup
Słusznie pan stwierdził, że MSP to kręgosłup europejskiej gospodarki.
(EL) Madam President, Commissioner, you rightly said that SMEs are the backbone of the European economy.
Państwa nieobjęte programem visa weaver muszą pokazać kręgosłup polityczny, aby nie poddać się presji zniecierpliwionych obywateli.
Countries excluded from the visa waiver programme must show political backbone and resist pressure from disgruntled citizens at home.
Choć nie zastępują demokratycznego procesu podejmowania decyzji przez władzę ustawodawczą, stanowią kręgosłup tego procesu.
Without replacing the process of democratically deciding legislative authority, they nevertheless constitute the backbone of that same process.
kręgosłup (also: grzbiet, kolec)
volume_up
spine {noun}
Pacjenci z całkowitym zesztywnieniem kręgosłupa nie byli włączeni do badania.
Patients with complete ankylosis of the spine were not included in the study.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą zapalną kręgosłupa.
Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease of the spine.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zapalną chorobą kręgosłupa i dużych stawów.
Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease of the spine and large joints.

2. anatomy

kręgosłup
kręgosłup (also: plecy)
volume_up
back {noun}
Jeśli pacjent ma cewnik wprowadzony do kręgosłupa:
if you have a tube (catheters) inserted into the back:
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni Często: bóle kończyn, bóle kręgosłupa
Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common: arthralgia, myalgia Common: limb pain, back pain
Z powodu przeciążenia następują komplikacje, urazy kręgosłupa - jedna trzecia przewlekła.
Obviously, this is resulting in some major complications -- back injuries, 30 percent of them -- chronic back injuries.

Synonyms (Polish) for "kręgosłup":

kręgosłup

Context sentences for "kręgosłup" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInductOs był badany w modelu implantacji na kręgosłup psa.
InductOs has been studied in a canine spinal implantation model.
PolishA przyczyną śmierci w tym przypadku jest złamany kręgosłup.
And the cause of death is the broken neck.
PolishTo jej twarz, przykryta piaskowcem, a to kręgosłup i tułów zanurzone w bloku piaskowca, a to kręgosłup i tułów zanurzone w bloku piaskowca, bo Selam spoczęła na dnie rzeki.
And here is actually the spinal column and the whole torso encased in a sandstone block, because she was buried by a river.
PolishZaczęliśmy znajdować kości kończyn, palców, kości miednicy, kręgosłup, żebra, obojczyk, nie znalezione nigdy wcześniej części szkieletu Homo erectus.
We began to find limb bones; we found finger bones, the bones of the pelvis, vertebrae, ribs, the collar bones, things that had never, ever been seen before in Homo erectus.