"kraina" English translation

PL

"kraina" in English

PL

kraina {feminine}

volume_up
kraina (also: rola, teren, ziemia, ląd)
Dwustu pięćdziesięciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy nie potrafią zrozumieć, że kraina obfitości nie istnieje!
Two hundred and fifty members of the European Parliament who fail to understand that the land of plenty does not exist!
W krainie elegancji, zwijasz się w kłębek i turlasz.
It's this elegant little land, twist and roll.
Jedno jest jasne: potrzebna jest nam harmonizacja, jednak Europa nie może stać się krainą samoobsługowej polityki azylowej.
One thing is clear, and that is that we should indeed have harmonisation, but Europe must not become a land of self-service asylum policy.
kraina (also: teren, rejon, okręg, region)
Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu;
Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;
I roznosiło się słowo Pańskie po wszystkiej onej krainie.
And the word of the Lord was spread abroad throughout all the region.
I rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie, leżącej około Galilei.
And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.

Context sentences for "kraina" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo wręcz magiczna kraina czarów dla dziecka, które interesuje się zwierzętami.
It's an absolute magical wonderland to live in -- if you're a kid interested in animals, to grow up in.
PolishLuksemburg to kraina wzgórz i lasów.
It is largely made up of rolling hills and forests.
PolishI wychodziła do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje.
And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.
PolishA gdy przyszła noc czternasta, a myśmy się błąkali po morzu Adryjatyckiem, około północy zdało się żeglarzom, iż się im okazywała niektóra kraina.
But when the fourteenth night was come, as we were driven to and fro in the [sea of] Adria, about midnight the sailors surmised that they were drawing near to some country: