"kształtować się" English translation

PL

"kształtować się" in English

PL kształtować się
volume_up
{reflexive verb}

kształtować się (also: rozwijać, rozwinąć, rozbudować, rozwijać się)

Similar translations for "kształtować się" in English

kształtować verb
się pronoun

Context sentences for "kształtować się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWtedy właśnie projekt Solar Impulse zaczął kształtować się w mojej głowie.
And this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
PolishTylko z ich pomocą i dzięki ich wysiłkom będzie mogła kształtować się nowa Białoruś.
It is only with their help and through their efforts that the new Belarus will be able to take shape.
PolishZdecydowanie uważam, że w najbliższej przyszłości zacznie się kształtować to praktyczne poczucie europejskości.
I firmly believe that in the near future this practical sense of European-ness will begin to form.
PolishWreszcie ktoś z Rady rozumie, że Europa nie może się kształtować bez pracowników, a co dopiero wbrew pracownikom.
Finally, somebody in the Council understands that Europe cannot be formed without workers, and much less so against workers.
PolishPo decyzji Rady inflacja w horyzoncie przyjętym w polityce pieniężnej powinna kształtować się zgodnie z definicją stabilności cen.
After this month’s decision, inflation should remain in line with price stability over the policy-relevant horizon.
PolishW tym czasie zachowania da się kształtować, więc nauka jest ważna, a w społeczeństwie szympansów wiele trzeba się nauczyć.
The importance of learning in that time, when behavior is flexible -- and there's an awful lot to learn in chimpanzee society.
PolishNie ma wcale pewności, w jaki sposób będzie się kształtować sytuacja w Afryce Północnej.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, everything is uncertain as regards the situation in North Africa.
PolishW 2008 r. płatności unijne będą się kształtować na poziomie 25% średniej europejskiej, zaś Rumunia osiągnie tę średnią dopiero za dziewięć lat.
In 2008, European disbursements will amount to 25% of the European average; only in 9 years' time will Romania be able to reach that average.
PolishBiorąc pod uwagę ograniczenia możliwości produkcyjnych i podaży pracy, oczekuje się, że w 2008 r. średnia inflacja będzie się kształtować w okolicach 2%.
Largely as a consequence of capacity constraints and relatively tight labour market conditions, inflation is expected to be around 2% on average in 2008.
PolishW tym sensie wspólna polityka musi kształtować się w stolicach państw członkowskich, a nie na korytarzach władzy w Brukseli, jak można by się spodziewać.
In this sense, a common policy must arise from the capital cities of the Member States, not from the corridors of power in Brussels, as one would anticipate.