"któż" English translation

PL

"któż" in English

EN

PL któż
volume_up
{pronoun}

któż (also: który, kim, kto, któren)
volume_up
who {pron.}
Duch męża znosi niemoc swoję; ale ducha utrapionego któż zniesie?
The spirit of a man will sustain his infirmity; But a broken spirit who can bear?
Któż tak ślepy jako doskonały, ślepy, mówię, jako sługa Pański?
who is blind as he that is at peace [with me], and blind as Jehovah's servant?
Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?
The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?

Context sentences for "któż" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKtóż gotuje krukowi pokarm jego, gdy dzieci jego do Boga wołają a tułają się, nie mając pokarmu?
They bow themselves, they bring forth their young, They cast out their pains.
Polish(Nadto, któż zrozumie rozciągnienie obłoków, i grzmot namiotu jego.
Yea, can any understand the spreadings of the clouds, The thunderings of his pavilion?
Polish) Spustoszenie i skruszenie, głód i miecz; któż cię pocieszy?
desolation and destruction, and the famine and the sword; how shall I comfort thee?
PolishAle któż jest tak mądry, aby to upatrywał, i wyrozumiewał wszystkie litości Pańskie?
Whoso is wise will give heed to these things; And they will consider the lovingkindnesses of Jehovah.
PolishTyś jest, ty bardzo straszliwy; i któż jest, coby się ostał przed obliczem twojem, gdy się zapali gniew twój?
Thou didst cause sentence to be heard from heaven; The earth feared, and was still,
PolishNiemasz tak śmiałego, coby go obudził; owszem któż się stawi przed twarzą moją?
Canst thou draw out leviathan with a fishhook?
PolishKtóż mi da na puszczy gospodę podróżnych, abym opuścił lud mój, i odszedł od nich?!
Oh that I had in the wilderness a lodging-place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them!
PolishKtóż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?
Keep thy tongue from evil, And thy lips from speaking guile.
PolishJeźli się udam do mocy, oto on najmocniejszy; a jeźli do sądu, któż mię z nim sprowadzi?!
If [we speak] of strength, lo, [he is] mighty!
PolishKtóż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci?
Lord, where are thy former lovingkindnesses, Which thou swarest unto David in thy faithfulness?
PolishKtóż odkryje wierzch odzienia jego?
Will he make a covenant with thee, That thou shouldest take him for a servant for ever?
PolishKtóż mię wprowadzi do miasta obronnego?
Give us help against the adversary; For vain is the help of man.
PolishAlbowiem któż na niebie przyrównany może być Panu?
A God very terrible in the council of the holy ones, And to be feared above all them that are round about him?
PolishOto teć są tylko części dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, cośmy słyszeli o nim, a grzmot wielkiej możności jego któż zrozumie?!
Lo, these are but the outskirts of his ways: And how small a whisper do we hear of him!
PolishStwierdzają się w złem; zmawiają się, jakoby zakryć sidłą, i mówią: Któż je obaczy?
They search out iniquities; We have accomplished, [say they], a diligent search: And the inward thought and the heart of every one is deep.
PolishWieleć ich mówią: Któż nam da oglądać dobra?
Thou hast put gladness in my heart, More than [they have] when their grain and their new wine are increased.
PolishBo któż jest Bóg, oprócz Pana?
The God that girdeth me with strength, And maketh my way perfect?
PolishKtóż mię przywiedzie aż do ziemi edomskiej?
And thou goest not forth, O God, with our hosts.
PolishKtóż jest Wszechmocny, abyśmy mu służyli?
What is the Almighty, that we should serve him?
PolishKtóż kiedy służy żołnierkę swoim kosztem?
What soldier ever serveth at his own charges?