"któryś" English translation

PL

"któryś" in English

PL

któryś

volume_up

Synonyms (Polish) for "któryś":

któryś

Context sentences for "któryś" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli pacjent stosuje któryś z tych leków, lekarz może przepisać inne środki.
If you are taking any of these, your doctor might prescribe other alternative medicines.
PolishDzięki traktatowi z Lizbony może to uczynić nawet któryś z parlamentów krajowych.
Even domestic parliaments can do this, thanks to the Treaty of Lisbon.
PolishI rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech
And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name.
PolishAle kiedy jest ponad 100 typów, do diabła, któryś musi być doskonały.
When they came in 100 flavors, damn it, one of them should've been perfect.
PolishCzy któryś z przewodniczących grup chciałby jeszcze zabrać głos?
Ladies and gentlemen, are there any other group chairmen or women here who would like to speak?
PolishDowiemy się -- przepuść ich przez system, sprawdź czy któryś był skazany za narkotyki
We'll find out -- run them through the system, see if any one of them have a drug conviction.
PolishDlaczego nie mamy odwagi, by pogodzić się z tym, że któryś musi upaść?
Why do we not have the courage to accept that one or other will fail?
PolishAleś ty jest, któryś mię wywiódł z żywota, czyniąc mi dobrą nadzieję jeszcze u piersi matki mojej.
I was cast upon thee from the womb; Thou art my God since my mother bare me.
PolishNie chcielibyście, żeby któryś z nich spadł wam na nogę albo głowę, bo szkody byłyby podobne.
Now, you wouldn't want that falling on your foot or your head, because it would do that to it.
PolishWyrażam zdecydowany sprzeciw wobec każdego, kto stara się demonizować któryś naród.
I strongly object to anyone trying to demonise a nation.
PolishWyławiały kraby, a jak tylko któryś dotknął ramienia, już było po nim.
And they would see a coral head, maybe 10 feet away, and start moving over toward that coral head.
PolishO tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: Szukajcie twarzy mojej; przetoż twarzy twojej, Panie
[When thou saidst], Seek ye my face; My heart said unto thee, Thy face, Jehovah, will I seek.
PolishCzy jednak któryś kraj w tym regionie możemy określić jako prawdziwie demokratyczny?
By and large, the question is which country of the region can we describe as having a truly democratic regime?
PolishNiechajże mię, proszę, ucieszy miłosierdzie twoje według wyroku twego, któryś uczynił słudze twemu.
Let, I pray thee, thy lovingkindness be for my comfort, According to thy word unto thy servant.
PolishWszak oni są słudzy twoi, i lud twój, któryś odkupił mocą twoją wielką, i ręką twą silną.
Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand.
PolishNie zrobiłem tego dlatego, żebym uważał, że któryś z tych krajów nie nadaje się na członka Unii Europejskiej.
I did not do so because I judged either country might be unfit to be a member of the European Union.
PolishJeżeli któryś z nich tak odpowie, ten będzie moim życzeniem".
And if somebody answers, that shall be my wish."
PolishWy tedy tak się módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech
Polishizali to nie ten lud, któryś wzgardził?
is not this the people that thou hast despised?
PolishJeśli pacjent stosuje któryś z tych leków razem z cyprofloksacyną, powinien być obserwowany w celu wykrycia objawów przedawkowania.
If you use one of these medicines together with ciprofloxacin you will be monitored for signs of overdose.