"kto" English translation

PL

"kto" in English

volume_up
kto {pron.}

PL kto
volume_up
{pronoun}

kto (also: który, to, tamten, ten)
volume_up
that {pron.}
Kto miłuje ćwiczenie, miłuje umiejętność; a kto ma w nienawiści karność, głupim jest.
Whoso loveth correction loveth knowledge; But he that hateth reproof is brutish.
Kto strzeże drzewa figowego, pożywa owocu jego; także kto strzeże pana swego, uczczony będzie.
Whoso keepeth the fig-tree shall eat the fruit thereof; And he that regardeth his master shall be honored.
Wszystkie dni ubogiego są złe; ale kto jest wesołego serca, ma gody ustawiczne.
All the days of the afflicted are evil; But he that is of a cheerful heart [hath] a continual feast.
kto (also: który, która, które, jaki)
volume_up
which {pron.}
Kto oceni, co jest ważniejsze, a co mniej ważne i dlaczego?
Who will then assess which is more and which is less important, and why?
Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?
Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
I wszczęła się gadka między nimi, kto by z nich był największym.
And there arose a reasoning among them, which of them was the greatest.
kto (also: który, kim, któren, któryż)
volume_up
who {pron.}
Kto tworzy ramy prawne, kto tworzy przepisy dla takich firm?
Who creates the legislative framework, who creates the rules for such businesses?
Weźmy choćby przykład leków przeciwwirusowych: kto je ma, a kto ich nie ma?
Taking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
To nie Unia Europejska powinna mówić, kto ma, a kto nie ma rządzić tymi krajami.
It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.
kto (also: który, któryż)
volume_up
whom {pron.}
Kto kogo powinien regulować i w jaki sposób?
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, who should regulate whom and how?
Grecja będzie potrzebować poratowania finansowego, ale kto go udzieli?
Greece is going to need bailing out - but by whom?
Zrozumienie tego, co jest potrzebne, kto tego potrzebuje i kiedy, jest niezmiernie ważne.
It is essential to understand what is needed, by whom and when.

Synonyms (Polish) for "kto":

kto

Context sentences for "kto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
PolishKto pokrywa nienawiść wargami kłamliwemi, i kto rozgłasza hańbę, głupi jest.
He that hideth hatred is of lying lips; And he that uttereth a slander is a fool.
PolishKto miłuje ćwiczenie, miłuje umiejętność; a kto ma w nienawiści karność, głupim jest.
Whoso loveth correction loveth knowledge; But he that hateth reproof is brutish.
PolishPo drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
PolishChłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
Boy. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
PolishA kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
PolishKto ją kryje, kryje wiatr, a wonią wyda; jako olejek wonny w prawej ręce jego.
He that would restrain her restraineth the wind; And his right hand encountereth oil.
PolishZasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
PolishIzali by się i ziemia nad tem nie poruszyła, i nie płakałby każdy, kto mieszka na niej?
Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein?
PolishKto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
He that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
PolishChyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
PolishNie ma na tym świecie istoty, która będzie kopulować z kimkolwiek kto się nawinie.
There's not an animal on this planet that will copulate with anything that comes along.
PolishNiezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
The wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
PolishDroga głupiego zda się prosta przed oczyma jego; ale kto słucha rady, mądrym jest.
The way of a fool is right in his own eyes; But he that is wise hearkeneth unto counsel.
PolishCzłowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony.
The liberal soul shall be made fat; And he that watereth shall be watered also himself.
PolishBliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest.
He that despiseth his neighbor sinneth; But he that hath pity on the poor, happy is he.
PolishStrach człowieczy stawia sobie sidło; ale kto ma nadzieję w Panu, wywyższony będzie.
The fear of man bringeth a snare; But whoso putteth his trust in Jehovah shall be safe.
PolishA kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien.
And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.
PolishAle w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym.
but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
PolishDodatkowo, mamy taką politykę, że nie odrzucamy nikogo, kto nie może zapłacić.
Additionally, we have a policy that no one is ever turned away because of ability to pay.