"lądować" English translation


Did you mean: ładować
PL

"lądować" in English

PL lądować
volume_up
[ląduję|lądowałbym] {imperfective verb}

1. general

Sonda nie ląduje na niej, bo asteroidy ciągle się obracają.
You don't land on it, because these things are tumbling end over end.
Startujesz i lądujesz z lokalnego lotniska.
You take off and land at a local airport.
Ponadto, panie komisarzu, prawdopodobnie nie miał pan okazji lądować i przebywać w Kuwejcie w 1991 r., kiedy płonęło 300 pól naftowych.
And, Commissioner, you probably did not have the opportunity to land and stay in Kuwait in 1991 when 300 oilfields were burning.

2. aviation

lądować

Synonyms (Polish) for "lądować":

lądować

Context sentences for "lądować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA więc ładować akumulatory w trakcie lotu, by zużyć tę energię w nocy i kolejnego dnia móc lecieć dalej.
That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.
PolishAle komu będzie się chciało je codziennie ładować?
But who is going to want to plug them in?
PolishRównocześnie ładować akumulatory, przy działających silnikach i osiągnąć maksymalną wysokość z nadejściem nocy.
The same time we load the batteries, we run the engines, and when we get at the maximum height, we arrive at the beginning of the night.
PolishMożna ją ładować nawet 2000 razy.
PolishTylko nie da się lądować.
PolishDziś w nocy na dziedzińcu Parlamentu mogły lądować eskadry UFO, bo może i mogły, ale nie wylądowały, choć jak powołamy komisję śledczą, to ta ustalić może coś innego.
They might and could have landed but have not done so. Of course, if we were to set up an investigative committee, the latter might well find otherwise.
PolishNiewątpliwie moglibyśmy nadal podążać w tym kierunku, lecz produkty trzeba ładować na takie środki transportu jak statki, na których pozostają całe tygodnie czy nawet miesiące podróży.
We could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.