"lewy" English translation

PL

"lewy" in English

volume_up
lewy {adj. m}

PL lewy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

lewy
volume_up
left {adj.}
Lewy panel zawiera wyniki wyszukiwania, mapy z funkcji Moje miejsca oraz dodatkowe informacje na temat elementów znajdujących się na mapie.
The left panel shows search results, My Places, and additional information about items on the map.
Czy potraficie powiedzieć, czy pisano je od prawej do lewej czy odwrotnie?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
I własnie z powodu przeważenia lewej strony, średnia jest tak daleko po lewej stronie.
And because of this left weighting, the average is actually here, way to the left.

2. colloquial

Tak więc jestem za wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, która zajmuje się nielegalną imigracją, oszustwami wizowymi, turystyką przestępczą i lewymi wnioskami azylowymi.
Thus, I am in favour of a common foreign and security policy that deals with illegal immigration, visa fraud, criminal tourism and bogus asylum claims.
Pani Przewodnicząca! Lewe przekręty o charakterze oszustwa, żerowanie na małych firmach pod osłoną legalności - często ze słowem "Europa” w nazwie - muszą stać się nielegalne.
Madam President, dodgy scams, which are fraudulent in nature and prey on small businesses using a veil of legitimacy - often with Europe in their titles - must be made illegal.

Context sentences for "lewy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChoroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ ego
Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies
PolishPreparat DaTSCAN stosuje się w celu ułatwienia różnicowania pomiędzy typem demencji określanym jako „ demencja z obecnością ciałek Lewy’ ego ” i chorobą Alzheimera.
DaTSCAN is used to help distinguish between a type of dementia known as ‘ dementia with Lewy bodies ’ from Alzheimer's disease.
PolishKonferencja będzie przede wszystkim poświęcona chorobie Alzheimera, niemniej jednak mowa będzie również o chorobach Picka, Binswangera i zespole otępiennym z ciałami Lewy'ego.
This conference will focus on the disease, but will also tackle other related diseases such as Pick disease, Binswanger's disease and Lewy body disease.
PolishWartości czułości dla preparatu DaTSCAN w odniesieniu do różnicowania potencjalnej demencji spowodowanej przez ciałka Lewy’ ego od innych typów demencji wynosiły od 75, 0 do 80, 2 %.
The values for the sensitivity of DaTSCAN to distinguish probable dementia caused by Lewy bodies from other types of dementia ranged from 75.0 to 80.2 %.
PolishW demencji preparat DaTSCAN badano u 288 pacjentów z rozpoznaniem demencji z ciałkami Lewy’ ego albo choroby Alzheimera, jak również niektórych innych postaci demencji.
In dementia, DaTSCAN has been studied in 288 patients who had been diagnosed with either dementia with Lewy bodies or Alzheimer's disease, as well as some other forms of dementia.