"mężczyzna" English translation

PL

"mężczyzna" in English

PL mężczyzna
volume_up
{masculine}

1. general

mężczyzna (also: samiec)
volume_up
male {noun}
Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.
And it should be a male victim, that's the only thing.
Hipogonadyzm u mężczyzn, zespół Cushinga, niedoczynność gruczołu tarczowego
Hypergonadism male, Cushing syndrome, hypothyroidism
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
mężczyzna (also: mąż, pan, człowiek, pionek)
volume_up
man {noun}
Mężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
Afrykański mężczyzna zapoczątkował światową różnorodność w kontekście chromosomu Y.
This was an African man who gave rise to all the Y chromosome diversity around the world.
Nawet menstruując są wymowniejsze niż przeciętny mężczyzna.
But even at menstruation, they're better than the average man. ~~~ Women can talk.
mężczyzna (also: facet, członek, osobnik, kolega)
volume_up
fellow {noun}
Osiemnastoletni mężczyzna wszedł na minę lądową stając się kolejną ofiarą, jakich jest już wiele, a wśród których są Włosi, Holendrzy i obywatele innych państw europejskich.
An 18-year-old man stepped on a landmine and became one of the already numerous victims, among them Italian, Dutch and other European fellow citizens.

2. "religijny, praktykujący"

mężczyzna

Context sentences for "mężczyzna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ Mężczyzna: Naprawdę?
NK: Well actually I'm here because I'm the architect's son, he was my father.
PolishJak działa Vivanza Vivanza działa tylko wtedy, gdy mężczyzna jest seksualnie pobudzony.
How Vivanza works Vivanza will only work when you are sexually stimulated.
PolishMężczyzna 13: W ciągu 7 lat na wózku zrobiłem więcej niż przez całe wcześniejsze życie.
Thank you for having fed me and raised me, and for making my life of today. ~~~ Thank you.
Polish(śmiech) Gdy tylko jakiś mężczyzna spojrzy na kolegę, ten odwraca wzrok.
(Laughter) As soon as one guy looks up, the other guy will look away.
PolishTen mężczyzna przejechał na czerwonym świetle i potrącił mnie i mojego psa.
What had happened is he ran a red light and hit me and my dog.
PolishNagle zauważyłem, że jakiś mężczyzna osunął się na ziemię.
It was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
PolishMężczyzna odwrócił się, a potem rozdzielił na 6 identycznych postaci, które zaczęły do niej podchodzić.
And then he divided into six figures in striped shirts, who started walking towards her.
PolishMężczyzna: Nie wiem, jak otwarci na to będą ludzie.
Guy: I don't know how receptive people are going to be to it, though.
PolishZ tego gatunku, gdzie mężczyzna zbiera nasiona z ciężarówki pozostało około 30 ostatnich drzew.
The one where the guy is collecting seeds there on the truck, that is down to about 30 last remaining trees.
PolishChociaż mężczyzna po prawej zauważył.
Although you can see the gentleman up on the right is busting him.
Polish(fortepian) Wiecie, kiedyś moją prezentację obserowował pewien mężczyzna pracowałem wtedy z młodym pianistą.
(Piano) You know, a gentleman was once watching a presentation I was doing, when I was working with a young pianist.
PolishBył mężczyzną o przyjaznym, radosnym spojrzeniu i ciepłej, żywej gestykulacji, która przypomniała mi mojego ojca.
His name was Raja, and he had kind, twinkly hazel eyes and warm expressive hands that reminded me of my father.
PolishI pewnego dnia przybył mężczyzna i przedstawił się jako Peter Pauling wręczając mi kopię manuskryptu swojego ojca.
And so, one day Peter came in and he said he was Peter Pauling, and he gave me a copy of his father's manuscripts.
PolishTen mężczyzna był prezesem firmy w Ohio.
He was the president of a corporation in Ohio.
PolishMężczyzna: Wysokość 112 kilometrów.
RS: We've got an altitude call of 368,000 feet.
PolishNaprawdę nawet nie wolno nam stać tam, gdzie stoi ten mężczyzna, w spienionej wodzie, na śliskich kamieniach tego progu.
In fact, you're not even allowed to stand where this gentleman is standing, at the foaming, slippery waters at the threshold.
Polish(Mężczyzna: Niech moc będzie z Tobą.)
PolishNie widać tego w całości, niestety, ale gdy się dobrze przyjrzeć, to widać, jak mężczyzna zaczyna się poruszać...
You can't see it all together, unfortunately, but if you look at it enough, you can sort of start to see how it actually starts to move.
PolishMężczyzna: Przeprowadzę was przez to.
Polishjesteś kobietą czy mężczyzną?