"mści" English translation


Infinitive of mści: mścić
PL

"mści" in English

volume_up
mścić {ipf. v.}

PL mścić
volume_up
[mszczę|mściłbym] {imperfective verb}

mścić (also: pomścić)
mówi Pan; izali się nad narodem takowym nie będzie mścić dusza moja?
saith Jehovah; shall not my soul be avenged on such a nation as this?
mówi Pan; izali się nad takim narodem nie ma mścić dusza moja?
saith Jehovah; and shall not my soul be avenged on such a nation as this?
Nie mścijcie się sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.
Avenge not yourselves, beloved, but give place unto the wrath [of God]: for it is written, Vengeance belongeth unto me; I will recompense, saith the Lord.

Context sentences for "mści" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSpołeczeństwo nie mści się na przestępcy i nie chce umniejszyć jego godności.
Society does not take revenge against an offender and does not want to degrade his or her dignity.
PolishDla głosu tego, który mię sromoci i potwarza, dla nieprzyjaciela, i tego, który się mści.
All this is come upon us; Yet have we not forgotten thee, Neither have we dealt falsely in thy covenant.
PolishI nazwano go onegoż dnia Jerubaal, mówiąc: Niech się mści nad nim Baal, iż rozwalił ołtarz jego.
Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, Let Baal contend against him, because he hath broken down his altar.
PolishUchwalanie frazesów mści się boleśnie.
Platitudes tend to rebound painfully on those who mouth them.
PolishZ ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, The moon and the stars, which thou hast ordained;
PolishKto by się oń zastawiał, niech umrze tegoż poranku; jeźli bogiem jest, niech się mści tego, że rozwalono ołtarz jego.
he that will contend for him, let him be put to death whilst [it is yet] morning: if he be a god, let him contend for himself, because one hath broken down his altar.
Polish. ~~~ Jedna robi coś drugiej, druga się mści.
And one thing you notice about children in backseats of cars on long journeys, they get into fights -- which started with one of them doing something to the other, the other retaliating.
PolishPan jest Bóg zapalczywy i mściwy; mściwy jest Pan a gniewliwy; Pan, który się mści nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew przeciwko nieprzyjaciołom swoim.
Jehovah is a jealous God and avengeth; Jehovah avengeth and is full of wrath; Jehovah taketh vengeance on his adversaries, and he reserveth [wrath] for his enemies.