"m.in." English translation

PL

"m.in." in English

volume_up
m.in. [abbreviation]
EN
volume_up
m. in. [abbreviation]
EN

"M" in Polish

volume_up
M {noun} [abbreviation]
PL
volume_up
M {noun}

PL m.in.
volume_up
[abbreviation]

trending_flat
"między innymi"

m.in.
volume_up
i.a. [abbr.] (inter alia)

Synonyms (English) for "M":

M

Similar translations for "m.in." in English

m noun
English

Context sentences for "m.in." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in
Europol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:
PolishPrzed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.
The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
PolishPrezydencja francuska zmieniła również i innych, m.in. Daniela Cohn-Bendita.
The French Presidency has also changed others, such as Daniel Cohn-Bendit.
PolishNatykamy się na magiczne słowa m.in. w obecnych debatach i w rezolucjach.
We hear the magic words, for example, in our current debates and resolutions.
PolishUnia Europejska opiera się na zasadach, do których należy m.in. poszanowanie praw człowieka.
The European Union is based on principles that include respect for human rights.
PolishDaryfenacyna jest selektywnym antagonistą receptorów muskarynowych typu 3 (M3SRA) in vitro.
Darifenacin is a selective muscarinic M3 receptor antagonist (M3 SRA) in vitro.
PolishPobito także dziennikarzy, m.in. Bena Stockinga z Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
PolishMam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.
I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.
Polishzapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.
Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,
PolishKriegenburg reżyserował również gościnnie, m.in. w Bazylei, Bonn i w Hanowerze.
Guest productions in Basel, Bonn and Hanover, among other towns.
PolishUnia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem m.in. ze strony Chin, Indii i Brazylii.
The EU is facing a huge challenge, which is coming from the likes of China, India and Brazil.
PolishTo m.in. od nas tu zebranych zależy, jak ważną rolę będzie on odgrywał w przyszłej Europie.
The importance of the role of volunteering in Europe in the future depends partly on us.
PolishM.in. to one są nadaktywne przy schorzeniach takich jak epilepsja.
And these are some of the cells that might be overactive in disorders such as epilepsy.
PolishSzereg innych spraw zostało także poruszonych, m.in. sprawa praw człowieka.
A range of other issues were addressed, including human rights.
PolishStaje się to coraz ważniejsze, co zauważył m.in. mój przedmówca pan poseł Sógor.
This is becoming increasingly necessary, as pointed out, for example, by Mr Sógor in the previous speech.
PolishDlatego m.in. jest to wspólne zadanie dla Unii Europejskiej.
This is one of the reasons why it is a common task for the European Union.
PolishWiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
This is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.
PolishTo przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.
This exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.
PolishNiektóre państwa tak uczyniły, m.in. Hiszpania oraz państwo urzędującej przewodniczącej Rady.
Some Member States did so, like Spain and your country, Madam President-in-Office of the Council.
PolishGlobalizacja to m.in. internalizacja przemysłu i ponadnarodowe korporacje.
The internalisation of trade and supranational corporations are some of the many aspects of globalisation.