"mało co" English translation

PL

"mało co" in English

EN

PL mało co
volume_up
{adverb}

mało co (also: prawie, niemal, omal, niemalże)
volume_up
almost {adv.}
Czy o mało co nie patrzymy na coś, bagatelizując złożoność problemu?
Are we almost looking at something and making it too simple for the complexity of the issue?
O mało co zapomnieliście, że ludzie świadomie decydują się na postępowanie niezgodnie z prawem i celowo wykorzystują systemy usług socjalnych w Europie.
You would almost forget that people consciously choose illegality and deliberately misuse social services in Europe.

Similar translations for "mało co" in English

mało adverb
co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English

Context sentences for "mało co" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObowiązuje zbyt mało przepisów prawnych, co oznacza, dość często dochodzi do naruszeń.
There is too little legislation available, which means that it is quite often abused.
PolishJest mało prawdopodobne aby CoAprovel wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
CoAprovel is unlikely to affect your ability to drive or use machines.
PolishPoglądacie na wiele, a oto, mało dostawacie, a co wnosicie do domu, to Ja rozdmuchywam; dlaczego?
Ye looked for much, and, lo, it came to little; and when ye brought it home, I did blow upon it.
PolishW zeszłym roku robiłem dużo zdjęć; mało kto się połapał co robię, ale zrobiłem mnóstwo zdjęć.
And I took a lot of pictures last year; very few people knew what I was up to, but I took a lot of pictures.
PolishKrowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
PolishJest to żargon i mało kto rozumie, co on oznacza.
That is jargon and hardly anyone understands what it means.
PolishOdpowiedział mu Filip: Za dwieście groszy chleba nie dosyć im będzie, choćby każdy z nich mało co wziął.
Philip answered him, Two hundred shillings' worth of bread is not sufficient for them, that every one may take a little.
PolishTo bądź, co bądź mało powiedziane!
That is an understatement if ever there was one!
PolishAlbo: dana osoba jest chora - co jest mało prawdopodobne - i test podaje prawidłowy wynik, co jest bardzo prawdopodobne.
The other explanation is that the person does have the disease -- that's unlikely -- but the test gets it right, which is likely.
PolishNo i tu pojawia się Benjamin Franklin, który o mało co sam nie doznał drgawek po tym jak został porażony prądem ze swojego latawca.
Well, along comes Benjamin Franklin, and he comes close to convulsing himself with a bolt of electricity off the end of his kite.
PolishDawał będzie dobrą sposobność wyrażenia dobrych intencji na poziomie symbolicznym, ale na poziomie praktycznym mało co się wydarzy.
It will provide the opportunity to indicate good intentions at a symbolic level, but on a practical level very little will happen.
PolishMało oryginalne, co nie.
PolishPodręcznikowa ekonomia w tym kontekście zawodzi, i mam bardzo mało sugestii od kogokolwiek co do tego, jak zbudować legalną gospodarkę.
Textbook economics does not work in my context, and I have very few recommendations from anybody as to how to put together a legal economy.
PolishMało księżniczka, co?
Polisho mało co
Polisho mało co
Polisho mało co
PolishAle zaskakująco mało zajmujemy się tym, co najważniejsze: jak działa umysł, choć to naprawdę decyduje o jakości przeżyć.
Yet, we spend surprisingly little time taking care of what matters most -- the way our mind functions -- which, again, is the ultimate thing that determines the quality of our experience.
PolishNie ulega wątpliwości, że dzieci w Unii Europejskiej jedzą mało owoców i warzyw, co po części jest spowodowane niezdrowymi posiłkami podawanymi w szkolnych stołówkach.
It is clear that the children of the European Union eat little fruit or vegetables, partly because of the bad diets that they have in school canteens.
PolishJeżeli chodzi o konwencję, nadal nie ratyfikowało jej wiele państw członkowskich, co raczej mało pomaga w walce z terroryzmem czy ochronie wolności.
In the case of the Convention, what is lacking is that many Member States have not yet ratified it, which is doing little to help the fight against terrorism or to protect freedoms.