"małopłytkowość" English translation

PL

"małopłytkowość" in English

See the example sentences for the use of "małopłytkowość" in context.

Context sentences for "małopłytkowość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishU jednego pacjenta, małopłytkowość wystąpiła 3 tygodnie po zaprzestaniu leczenia.
In one patient, thrombocytopenia occurred 3 weeks after treatment discontinuation.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Niedokrwistość Leukopenia Małopłytkowość
Blood and the lymphatic system disorders anaemia leucopaenia thrombocytopaenia
PolishZmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, neutropenia, małopłytkowość
Decrease in haemoglobin, Decrease in haematocrit, Neutropenia, Thrombocytopenia
PolishW 18 % kursów, w których wystąpiła ciężka małopłytkowość, trwała ona > 7 dni.
In 18 % of courses with severe thrombocytopenia the duration was > 7 days.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość (trombocytopenia), plamica małopłytkowa
Blood and lymphatic system disorders Thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura
PolishBardzo często: neutropenia, niedokrwistość, leukopenia Często: małopłytkowość
Very common: neutropaenia, anaemia, leukopaenia Common: thrombocytopaenia
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo często: eozynofilia, trombocytopenia (małopłytkowość)
Blood and lymphatic system disorders Very common: eosinophilia, thrombocytopenia
PolishNajczęstszym działaniem toksycznym hematologicznym jest przemijająca małopłytkowość.
The most common haematologic toxicity is transient thrombocytopenia.
PolishPancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość, plamica, anemia
Pancytopenia, bone marrow depression, leukopenia, thrombocytopenia, purpura, anaemia
Polishneutropeniczna, małopłytkowość Zaburzenia układu immunologicznego
Thrombocytopenia Immune system disorders Metabolism and nutrition disorders
PolishNiezbyt często: małopłytkowość, leukopenia, leukocytoza, skłonność do krwawień
thrombocytopenia, leukopenia, leukocytosis, bleeding tendency
PolishMałopłytkowość (trombocytopenia), plamica małopłytkowa
Blood and lymphatic system disorders Thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura
PolishNiedokrwistość Małopłytkowość, pancytopenia, wylewy podskórne, krwotok
Anaemia Thrombocytopenia, pancytopenia, ecchymosis, haemorrhage
PolishNeutropenia, limfopenia, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość
Neutropenia, lymphopenia, leucopenia, thrombocytopenia, anaemia
PolishBardzo często: ciężka neutropenia, ciężka leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, mielosupresja
Very common: severe neutropenia, severe leucopenia, thrombocytopenia, anaemia, myelosuppression
PolishU pacjentów z CML stwierdzano zgodnie niedobór krwinek (małopłytkowość, neutropenię oraz niedokrwistość).
In CML, cytopenias (thrombocytopenia, neutropenia, and anaemia) were a consistent finding.
PolishNiedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, limfadenopatia, leukocytoza Zaburzenia układu immunologicznego
Anaemia, thrombocytopenia, leucopenia, lymphadenopathy, leukocytosis Immune system disorders
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Nie znana: powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, małopłytkowość
Blood and the lymphatic system disorders Not known: regional lymphadenopathy, thrombocytopenia
PolishNeutropenia, małopłytkowość Niezbyt często:
Dizziness, somnolence, insomnia, confusion, seizure (see section 4.4) Rare:
PolishNiedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, limfadenopatia
Anaemia, leukopaenia, thrombocytopaenia, lymphadenopathy

Other dictionary words

Polish
  • małopłytkowość

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.