"mandat" English translation

PL

"mandat" in English

PL mandat
volume_up
{masculine}

1. general

mandat (also: kara, mandat karny, grzywna)
volume_up
fine {noun}
Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.
Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.
Nie będzie to przynajmniej specjalnie trudne, mając na uwadze małą liczbę mandatów ostatnio wystawionych.
This at least will not be too hard, considering the low number of fines recently imposed.
Przykładowo, jeżeli przekraczamy prędkość przy ograniczeniu do 50 km/h w większości krajów stosuje się margines tolerancji rzędu trzech kilometrów zanim wypisze się mandat.
If you drive too fast for a distance of 50 kilometres, in most countries you have a margin of tolerance of about three kilometres before you are fined.
mandat (also: mandat karny)

2. "za wykroczenie drogowe"

mandat

3. politics

mandat
Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (
Tak więc mandat negocjacyjny Komisji jest krokiem we właściwym kierunku.
The Commission's negotiating mandate is therefore heading in the right direction.
Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (debata)
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (debate)

Synonyms (Polish) for "mandat":

mandat

Context sentences for "mandat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.
Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.
PolishNim właśnie się zajmujemy w naszych negocjacjach i na to otrzymaliśmy mandat od Rady.
That is what we are negotiating and that is what we have been mandated by the Council to do.
PolishPani i pani następcy będą wyłącznie otrzymywali mandat Rady na papierze.
You and your successors will be mandated by the Council only on paper.
PolishIch mandat nie obejmuje nikogo spośród tych, których można winić za kryzys finansowy.
None of the people you can blame for the financial crisis are covered by the remit of these agencies.
PolishTylko w ten sposób działania Europolu uzyskają prawowity mandat.
Only in this way can Europol's work enjoy sufficient legitimacy.
PolishUważam, że posłowie otrzymują mandat wyłącznie w drodze wyborów.
I believe that Members only acquire legitimacy through election.
PolishWśród państw uznających mandat Libii znalazły się: Iran, Korea Północna, Egipt, Sudan i Pakistan.
Among the countries giving Libya recognition were Iran, North Korea, Egypt, Sudan and Pakistan.
PolishA teraz zabiegacie o mandat do działań w jednym z ostatnich obszarów siedlisk dzikiej przyrody - Arktyce.
And now you are looking for a remit over one of the last wildernesses in the world, the Arctic.
PolishW polityce liczy się podejmowanie właściwych decyzji, ponieważ daje nam to mandat demokratyczny.
In politics it is important to do the right things, because that is what gives us democratic legitimacy.
PolishMandat dyrektorów i zastępców jest odnawialny.
The appointments of the directors and the alternates shall be renewable.
PolishUważam też za słuszne i właściwe, aby w tego rodzaju przypadkach dana osoba składała swój mandat posła do PE.
I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.
PolishIch mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.
Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.
PolishSprawdzałem samochód Pani Saint i znalazłem ten mandat.
I was detailing Mrs. Saint's car and I found this ticket.
PolishNiektórzy twierdzą, że te liczby nie mają sensu, że zbyt wiele poświęcamy, aby przydzielić mandat Gibraltarowi.
Some people argue that the numbers do not work. It will be giving up too much to give Gibraltar a seat.
PolishWierzymy, że jest na to tylko jeden sposób: zapewnienie, by jej mandat obejmował także operacje ratownictwa morskiego.
We believe that there is only one way: by ensuring that its remit includes sea rescue operations.
PolishBędzie ono miało mandat międzynarodowy jedynie wtedy, jeżeli zostanie wynegocjowane za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
It can only be internationally legitimate if negotiated via the United Nations.
PolishJednak prezydent Ouattara zwyciężył rzecz jasna wybory i jest osobą, która ma mandat demokratyczny.
However, President Ouattara was clearly the winner of the election and he is the person who has democratic legitimacy.
PolishAgencję ustanowiono na okres pięciu lat w marcu 2004 roku, a następnie przedłużono jej mandat do marca 2012 roku.
This agency was set up for a period of five years in March 2004, which was then extended until March 2012.
PolishTa Izba ignoruje mandat krajowego parlamentu, który dwa razy zagłosował za ustawą bez głosów krytyki.
This House is ignoring the legitimacy of a national parliament which has twice voted through the law without criticism.
PolishJest to wyłącznie pytanie o mandat demokratyczny.
This is purely a question of democratic legitimacy.