"mentalność" English translation

PL

"mentalność" in English

PL mentalność
volume_up
{feminine}

mentalność
Taka mentalność jest oczywiście jednym z powodów, dlaczego debatujemy dziś wieczorem.
This mentality is clearly one of the reasons why we are debating tonight.
Mamy nadzieję, że ta nowa europejska mentalność stanie się regułą i zostanie przyjęta na trwałe.
We hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Jedną ze szczególnych barier może stanowić mentalność otoczenia nastawionego na pracę w godzinach nadliczbowych.
The mentality surrounding overtime may be one of the specific barriers.
mentalność (also: uwaga, opinia, zdanie, świadomość)
volume_up
mind {noun}
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
mentalność (also: nastawienie, sposób myślenia)
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Lecz ta mentalność pozostała lojalna wobec ziemi i kraju z których wzięła swój początek.
But this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Chciałbym wam powiedzieć, że Internet i dostęp, globalna łączność stworzyły nową mentalność.
I want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
Chyba że przyjęlibyście religijną mentalność.
Not so if you're adopting a religious mindset.

Synonyms (Polish) for "mentalność":

mentalność

Context sentences for "mentalność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednak aby zmienić ludzką mentalność, parytety są bez wątpienia konieczne.
In order to change people's mentalities, however, there is no doubt that quotas are necessary.
PolishSam mieszkam na półwyspie, więc rozumiem mentalność wyspiarzy.
I live on a peninsula, so I understand island mentalities.
PolishNie można poprawić sytuacji mniejszości seksualnych czy też etnicznych bez wpływu na mentalność obywateli.
One cannot change the situation of sexual or ethnic minorities without exerting some influence on the citizens' outlook.
PolishChoć scenariusz zmienił się znacząco, faktem jest, że wciąż nie zmieniła się nasza mentalność na temat wojny nuklearnej.
Although the scenario has changed very considerably, the fact is that we haven't changed our mental image of what a nuclear war means.
PolishTrudno zmienić mentalność.
PolishReżyser łączy mentalność pokolenia kina z wrodzonym wyczuciem teatru.
At this level, he worked with long slow scenes, great distances and static dialogues, which gave rise to an interesting aesthetic friction.
PolishEuropa przechodzi etap budowy czegoś nowego - ludzie muszą zmienić swoją mentalność, a instytucje muszą odnaleźć swoje nowe miejsce.
Europe is going through a phase of building something new, where people have to adjust their mental maps and institutions have to find their new place.
PolishMoje doświadczenie w dziedzinie edukacji udowadnia, że edukacja we wczesnym wieku może zmienić ludzką mentalność, zachowanie i postawy.
The experience I have had in the educational field has proven the fact that education at an early age can change people's mentalities, behaviour and attitudes.