"mianowanie" English translation

PL

"mianowanie" in English

volume_up
mianować {pf./ipf. v.}

PL mianowanie
volume_up
{neuter}

Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (
Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (
Mianowanie 7 członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (debata)
Appointment of 7 members of the Court of Auditors (debate)

Context sentences for "mianowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Milana Martina Cvikla (SL) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Milan Martin Cvikl (SL) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Szabolcsa Fazakasa (HU) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Szabolcs Fazakas (HU) (
Polish. - Popieram mianowanie pani Catherine Ashton na nowego komisarza ds. handlu.
in writing. - I support Catherine Ashton as the new Trade Commissioner.
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Kersti Kaljulaid (EE) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Ms Kersti Kaljulaid (EE) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Igorsa Ludborzsa (LV) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Igors Ludborzs (LV) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Augustyna Kubika (PL) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Augustyn Kubik (PL) (
PolishJaką rolę będzie odgrywać Parlament jeśli chodzi o mianowanie sędziego ETPC z ramienia UE?
What role will Parliament play in appointing the EU judge to the ECHR?
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Ladislava Balko (SK) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Ladislav Balko (SK) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Rasy Budbergyte (LT) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Ms Rasa Budbergyt(LT) (
PolishMianowanie Piero Fassino na stanowisko specjalnego wysłannika UE ds.
Piero Fassino is appointmented as EU Special Envoy for Burma/Myanmar.

PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Louisa Galei (MT) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Louis Galea (MT) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Eoina O'Shea (IE) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Eoin O'Shea (IE) (
PolishMianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Jana Kinsta (CZ) (
Nomination of a member of the Court of Auditors - Mr Jan Kinst (CZ) (
PolishMianowanie członków delegacji międzyparlamentarnych (na wniosek Konferencji Przewodniczących): patrz protokół
Appointments to interparliamentary delegations (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
PolishMuszę jednak wspomnieć o debacie, która obecnie dominuje w Europie: chodzi o mianowanie Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela.
But I must mention the debate that now seems to dominate Europe's agenda: the appointments of the President of the European Council and the High Representative.
PolishJeżeli chodzi o mianowanie na najwyższe stanowisko, mój kolega, pan poseł Tarand, już wspomniał, że głęboko wierzymy, iż przyszedł czas na to, aby wybrano kobietę.
As far as appointments to the top jobs are concerned, my colleague, Mr Tarand, has already mentioned that we firmly believe that it is time that a woman is appointed.
PolishParlament Europejski pokazał dotychczas, że wyraźnie popiera zarówno utworzenie, jak i szybkie mianowanie pracowników i urzędników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
The European Parliament has proven to date that it clearly supports both the establishment and the swift commissioning of the European External Action Service.
PolishJeżeli chodzi o moje poprawki 5, 6 i 7, mam nadzieję, że poparty zostanie wniosek postulujący mianowanie niezależnego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego europejskiej struktury nadzoru.
Concerning my Amendments 5, 6 and 7: I hope there will be support for a proposal which immediately leads to an independent chair and vice-chair for the European supervisory structure.