"mierzalny" English translation

PL

"mierzalny" in English

PL mierzalny
volume_up
{adjective masculine}

mierzalny (also: obliczalny, wymierny)
Taki system referencyjny musi być zatem oparty na faktach i mierzalny w sposób obiektywny.
These benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.
Współczynnik odpowiedzi (dla pacjentów z mierzalną chorobą)
Response rates (for patients with measurable disease)
Stężenie produktu w osoczu jest mierzalne przez kilka miesięcy po każdym wstrzyknięciu produktu ZYPADHERA.
Plasma concentrations remain measurable for several months after each ZYPADHERA injection.