"minus" English translation

PL

"minus" in English

EN
EN

"minus" in Polish

PL

PL minus
volume_up
{masculine}

1. general

minus
volume_up
minus {noun}
Chciałabym skorygować mój głos w sprawie poprawek 13 i 14 - powinien być to minus, a nie plus.
I would like to amend my vote on Amendments 13 and 14 - it should have been a minus not a plus.
. ~~~ Oznacza to temperaturę minus 50 stopni.
You're in a near vacuum in that environment, which is in minus 50 degrees.
Dlatego propozycja stosowania znaku minus jest dużo prostsza i dużo bardziej jednoznaczna.
Therefore the proposal to use minus is much simpler and clearer.
minus (also: wada)
However, freedom has its downside.
Jednakże obecnie możemy zaobserwować minusy tej reorientacji, obejmujące znaczne wahania cen i spadające dochody gospodarstw rolnych.
However, we are currently seeing the downside of this reorientation which includes large price fluctuations and falling farm incomes.
Bez wątpienia system ten ułatwia podróżowanie wielu osobom, natomiast powiedzieć należy, że minusy tego systemu usuwają w cień jego pozytywne aspekty.
There is no doubt that this system eases travel for many individuals, but the downside of the system, it has to be said, overshadows its positive aspects.
minus (also: wada)
volume_up
con {noun}
minus (also: wada, niekorzyść)
Chciałbym podkreślić, że wypłaty zaliczkowe to rzecz bardzo pozytywna, ale mająca też pewien minus, ponieważ tak naprawdę często rządy używają tych pieniędzy na cele wyborcze.
I would like to stress that advance payments are a very positive development, but they do also have a certain disadvantage because, in fact, governments often use this money for electoral purposes.

2. colloquial

minus (also: krecha)
volume_up
black mark {noun} [fig.]

Context sentences for "minus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTemperatura przy powierzchni wynosi ok. minus 180 stopni C.
The temperature at the surface is some 350 degrees below zero Fahrenheit.
PolishRok później będzie to 100 dolarów, plus minus jeden rok.
The year after it's $100, give or take a year.