"mizerny" English translation

PL

"mizerny" in English

PL mizerny
volume_up
{adjective masculine}

mizerny (also: skromny, wątły, miałki)
volume_up
meager {adj.} [Amer.]
mizerny (also: skromny, wątły, miałki)
volume_up
meagre {adj.} [Brit.]
I nie była to mizerna większość, było to 54:20.
And it was no meagre majority; it was 54:20.
Fundusze regionalne to nie prezent od Brukseli, ale mizerne wynagrodzenie za to, co Wielka Brytania wpłaca do unijnego budżetu.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.
Sama dyrektywa o usługach to wynik bardzo mizernego kompromisu i mniej niż absolutne minimum konieczne do faktycznego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.
The Services Directive was, in itself, a very meagre compromise and less than the bare minimum needed to bring about a true internal market.
mizerny (also: marny, nędzny)
volume_up
measly {adj.} [coll.]
mizerny (also: skąpy, pazerny)
volume_up
mingy {adj.}
mizerny (also: zły, biedny, ubogi, nieszczęsny)
volume_up
poor {adj.}
Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że jeśli problem Cypru nie zostanie teraz rozwiązany, to szanse na postępy związane z stowarzyszeniem Turcji są faktycznie mizerne.
We all appreciate that, if the Cypriot problem is not solved now, the prospects for progress with Turkey's accession are poor indeed.
mizerny (also: żałosny, słaby, wątły, rachityczny)
volume_up
puny {adj.}
mizerny (also: chuderlawy, cherlawy, mdły, chorowity)
volume_up
sickly {adj.}
mizerny (also: wychudły, zmarniały)
volume_up
peaked {adj.} [Amer.]
mizerny (also: wychudły, zmarniały)
volume_up
peaky {adj.} [Brit.] [coll.]

Context sentences for "mizerny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW przypadku przyjętej przez nas dwa lata temu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego odniosłam bardzo mizerny sukces.
When it came to the Nuclear Safety Directive which we adopted two years ago, I had very little success.
PolishWszyscy znamy słabe strony UE: demografia, brak przyszłych wydatków, wyzwania przemysłowe, deficyt rządowy, mizerny ład gospodarczy.
We all know about Europe's weaknesses: demographics, lack of future expenditure, industrial challenges, government deficit, weak economic governance.