"mylić" English translation

PL

"mylić" in English

EN
volume_up
mylić {ipf. v.}

PL mylić
volume_up
[mylę|myliłbym] {verb}

mylić (also: psuć, zepsuć, pomylić)
volume_up
to muff [muffed|muffed] {v.t.} [coll.]

Synonyms (Polish) for "mylić":

mylić

Context sentences for "mylić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWygląda, jakbyśmy niemal byli zbudowani, by mylić się w określony sposób.
It feels like we might almost just be built to make errors in certain ways.
PolishMojej roli nie należy oczywiście mylić z rolą Przewodniczącego Komisji.
Indeed, my role should not be confused with that of the President of the Commission.
PolishFunduszu Solidarności nie można mylić z instrumentem awaryjnym.
The Solidarity Fund should not be misunderstood as an emergency instrument.
PolishPo pierwsze, czasu pracy nie wolno mylić z czasem prowadzenia pojazdu.
Firstly, that working time must not be confused with driving time.
PolishStarożytni zwykli mawiać, że mylić się jest rzeczą ludzką; uparcie trwać w błędzie jest rzeczą diabelską.
The Classics used to teach that to err is human; to persist in error is diabolical.
PolishTo bzdura, kiedy wmawia się dzieciom, że nie mogą się mylić.
To ask them to always have the right answer doesn't allow them to learn.
PolishA to nazywamy "dead head", nie mylić z Jerrym Garcia.
And then this is what we called the "dead head," no reference to Jerry Garcia.
PolishChodzi o to, aby nie mylić prawa składania petycji i prawa inicjatywy obywatelskiej.
The issue is to avoid confusion, for example, between the right of petition and the citizens' initiative right.
PolishWzrostu liczby godzin pracy nie można mylić z elastycznością, której potrzebują firmy i pracownicy.
An increase in working hours cannot be confused with the flexibility that businesses and workers need.
PolishPonadto nie powinniśmy mylić status quo ze stabilnością.
Also, we should not mix up status quo with stability.
PolishNależy zaznaczyć, że FMSY, czyli śmiertelności połowowej, nie należy mylić z MSY - wysokością połowu.
It should be noted that FMSY, which is the fishing mortality rate, should not be confused with MSY, which is the catch level.
PolishWszyscy chyba nie mogą się mylić?"
The answer to that, loud and clear, is, "Yes!
PolishLecz to wszystko nie ma zupełnie związku z tym, co miało tu miejsce dziś rano i ważne jest, aby nie mylić tych dwóch faktów.
But all that is quite unrelated to what took place here this morning and it is important that there should be no confusion.
PolishMylić się jest rzeczą ludzką.
PolishJeśli brytyjski skarb państwa może się mylić w stosunku 1 do 10, wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądać w ministerstwie finansów Sierra Leone.
If the British Treasury can be out by a factor of 10, think what the ministry of finance in Sierra Leone is going to be like.
PolishNie należy jej mylić z:
PolishJest też kuchnia peruwiańsko-chińska, której nie można mylić z meksykańsko-chińską, w której dania mają przypominać fajitas.
So, there's Peruvian Chinese food, which should not be mixed with Mexican Chinese food, where they basically take things and make it look like fajitas.
PolishPani Poseł Gomes, Rumunia jest częścią Unii Europejskiej i nie należy jej mylić z krajami, o których dyskutujemy co czwartek w tym Parlamencie.
Mrs Gomes, Romania is part of the European Union and should not be confused with the countries which we discuss in this Chamber every Thursday.
PolishW tekście również jasno stwierdza się, że logo EMAS nie można, w żadnych okolicznościach, mylić z jakimkolwiek innym środowiskowym oznakowaniem produktu.
The text also clearly states that the EMAS logo may not, under any circumstances, be confused with any other environmental product label.
PolishPodkreśliłbym też, że Indie zobowiązały się do rozszerzenia swego moratorium na próby jądrowe, oraz że nie należy mylić programów cywilnych z wojskowymi.
I would also stress that India has pledged to extend its moratorium on nuclear testing and that the civil and military programmes should not be confused.