"mylny" English translation

PL

"mylny" in English

volume_up
mylny {adj. m}

PL mylny
volume_up
{adjective masculine}

W ostatnim okresie spotykaliśmy się z mylnymi stwierdzeniami, że przyczyną wzrostu cen detalicznych i niestabilności rynków finansowych jest słaby fundament gospodarczy Unii Europejskiej.
Lately we have often witnessed some erroneous perceptions that the reason for the rise in retail prices and unstable financial markets is that the European Union has a weak economic foundation.
Dużo ludzi podziela mylne przekonanie, że Budda musiał być straszliwie nudny.
Everybody has the wrong idea.
Władze państwowe powinny starać się nie wysyłać mylnych sygnałów, przyciągających osoby lekkomyślne i pozbawione skrupułów.
Governments must be careful not to give the wrong signal to the unscrupulous and foolhardy.
Gdyby pan Lundgren pozostał do końca debaty, zrozumiałby, że te informacje były zupełnie mylne.
If Mr Lundgren had stayed until the end of this debate, he would have been aware that his information was totally wrong.

Synonyms (Polish) for "mylny":

mylny

Context sentences for "mylny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednak tekst sprawozdania zawiera mylny fragment na temat rozmów w sprawie reformy Rady Bezpieczeństwa, prowadzonych aktualnie w Nowym Jorku.
However, the text of the report contains a misleading part about the discussions which are currently taking place in New York on the reform of the Security Council.
PolishZ inspirującym kierownictwem, tego roku otwarcie najwyższego budynku na świecie jest jak dodanie palca do tej dłoni, wskazującego wszystkich, którzy szerzą mylny obraz na nasz temat.
With an inspirational leader, I think this year, the opening of the tallest tower in the world is like adding a finger to that hand, that points at all those who spread fallacious stories about us.