"na obecność" English translation

PL

"na obecność" in English

EN
PL

na obecność [example]

volume_up
na obecność (also: ds., do spraw, pod kątem)
na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko erytropoetynie. z
th PRCA, testing for anti-erythropoietin antibodies should be performed.
Pylobactell [ węgiel 13 ] – MOCZNIKOWY TEST ODDECHOWY na obecność Helicobacter pylori
Pylobactell [ 13Carbon ] -UREA BREATH TEST (13C-UBT) for Helicobacter pylori
Konieczne może być wówczas wykonanie badań na obecność pewnych przeciwciał.
You may therefore need to be tested for special antibodies.

Similar translations for "na obecność" in English

na preposition
na pronoun
English
obecność noun

Context sentences for "na obecność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPylobactell [ węgiel 13 ] – MOCZNIKOWY TEST ODDECHOWY na obecność Helicobacter pylori
Pylobactell [ 13Carbon ] -UREA BREATH TEST (13C-UBT) for Helicobacter pylori
PolishMożna wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
It can be found on the body surface throughout the treatment interval.
PolishW badaniach przeprowadzanych na zwierzętach wykazano obecność talidomidu w mleku.
Animal studies have shown excretion of thalidomide in breast milk.
PolishDodatni wynik badania na obecność przeciwciał anty - czynnik VIII
Chest pain Chills Feeling abnormal Investigations Anti-factor VIII antibody positive
PolishMoja obecność na TED, uczestnictwo w czymś tak ekscytującym, dodaje mi energii.
And being here at TED and seeing the stimulation, hearing it, has been very, very energizing to me.
PolishPróbki surowicy dorosłych pacjentów badano na obecność autoprzeciwciał w wielu przedziałach czasowych.
Adult patients had serum samples tested for autoantibodies at multiple timepoints.
Polishna obecność przeciwciał skierowanych przeciwko erytropoetynie. z
th PRCA, testing for anti-erythropoietin antibodies should be performed.
Polishmiały negatywny wynik testu na obecność DNA onkogennych typów HPV:
Were tested negative for oncogenic HPV DNA of types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,
PolishKonieczne może być wówczas wykonanie badań na obecność pewnych przeciwciał.
You may therefore need to be tested for special antibodies.
Polish"To wymierne zjawisko, które wskazuje na obecność życia." które wskazuje na obecność życia."
And he said, "It's any measurable phenomenon that allows us to indicate the presence of life."
PolishWśród 356 pacjentów badanych na obecność HACA, wynik dodatni stwierdzono u 1, 1 % (4 pacjentów).
Of 356 patients evaluated for HACA, 1.1 % (4 patients) were positive.
PolishNa przykład w atmosferze Słońca tylko jedna linia wskazuje na obecność złota.
For instance, you see the spectral line of the gold is the only spectral line in the spectrum of the Sun.
PolishObecność chrześcijan na całym świecie jest czynnikiem stabilizującym.
The presence of Christians everywhere is a balancing factor.
PolishNależy pilnie opracować europejskie wytyczne w sprawie wykonywania testów na obecność wirusa HIV i poradnictwa.
There is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
PolishPróbki te zbadano także na obecność żywego szczepu szczepionkowego: jedynie 17 % dało wynik dodatni.
When these stools were tested for the presence of live vaccine strain, only 17 % were positive.
PolishPonieważ cel ten jest niemożliwy do osiągnięcia, UE skazuje się na niepewną obecność w tym kraju.
Since this goal is unattainable, the EU condemns itself to an indefinite presence in that country.
PolishPrzed zastosowaniem leku ORENCIA, lekarz prowadzący wykona badanie na obecność gruźlicy lub wykona test skórny.
Before you use ORENCIA, your doctor will examine you for tuberculosis or do a skin test.
PolishDodatni wynik badania na obecność przeciwciał anty - czynnik VIII
Respiratory, thoracic and Dyspnoea mediastinal disorders
PolishGdybyśmy mieli EuropeAid dziś, Europejczycy silniej zaznaczyliby swoją obecność na Haiti.
If we had had EuropeAid today, Europeans would already have a greater presence in Haiti.
PolishWyniki późniejszych testów kontrolnych na obecność inhibitora u tego pacjenta po wycofaniu z badania były ujemne.
Follow-up inhibitor tests in this patient after withdrawal from the study were negative.