"na pograniczu" English translation

PL

"na pograniczu" in English

PL na pograniczu
volume_up

1. general

na pograniczu

2. figurative

na pograniczu (also: między, pomiędzy)
Sam w wielu przypadkach byłem tego świadkiem tutaj, na pograniczu Niemiec i Francji.
I have seen this myself in a number of cases here on the border between Germany and France.
To prężnie rozwijające się miasto na pograniczu starej i nowej Europy, na pograniczu 4 państw: Polski, Niemiec, Austrii i Czech.
This is a rapidly developing city on the boundary between old and new Europe, on the borders of four states: Poland, Germany, Austria and the Czech Republic.

Similar translations for "na pograniczu" in English

na preposition
na pronoun
English
pogranicze noun
English

Context sentences for "na pograniczu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWykonują one słabo opłacane zawody, często na pograniczu wyzysku.
They do poorly paid jobs, often bordering on exploitation.
PolishSą to działania na pograniczu ludobójstwa.
These are actions verging on genocide.
Polishw roku lub częściej w przypadku osób w podeszłym wieku, lub osób z czynnością nerek na pograniczu normy lub z ryzykiem pogorszenia czynności nerek.
and more frequently if you are elderly or if your kidney function is borderline or at risk of worsening
Polishw roku lub częściej w przypadku osób w podeszłym wieku, lub osób z czynnością nerek na pograniczu normy lub z ryzykiem pogorszenia czynności nerek.
year and more frequently if you are elderly or if your kidney function is borderline or at risk of worsening
PolishRozwiązanie jest na pograniczu.
PolishBędąc osobą, która miała bardzo trudne dzieciństwo, bardzo trudny okres dorastania -- było to też związane -- z życiem na pograniczu ubóstwa.
Being someone who had had a very difficult childhood, a very difficult adolescence -- it had to do with not quite poverty but close.
PolishPrzedmiotowa rezolucja stanowi kapitulację, dążąc jedynie do ubrania w szaty legalności czegoś, co ewidentnie jest teraz na pograniczu legalności.
This resolution represents a capitulation that seeks only to cloak in legality something that is clearly on the fringes of it at the moment.
PolishDziś, czy raczej wczoraj i dziś, węgierski minister spraw zagranicznych János Martonyi przebywał po drugiej stronie, na pograniczu libijsko-tunezyjskim.
Today, or rather yesterday and today, the Hungarian Foreign Minister János Martonyi has been on the other side, on the Libyan-Egyptian border.
PolishW czasie dyktatury komunistycznej ludzie z Europy Południowo-Wschodniej żyjący na pograniczu Jugosławii mogli podróżować, pomimo komunistycznej dyktatury.
During the communist dictatorship, the people of southeast Europe living on the borders of Yugoslavia were free to travel, despite the communist dictatorship.
PolishOdpowiedzią powinna być uzgodniona rewizja porozumienia międzyinstytucjonalnego, a nie coroczne improwizowanie pod ścianą, na pograniczu zasad finansowych.
The response must be an agreement to revise the Interinstitutional Agreement rather than patching up edges of the financial rules every year when our backs are to the wall.