"na wysokim szczeblu" English translation

PL

"na wysokim szczeblu" in English

PL

na wysokim szczeblu {adjective masculine}

volume_up
na wysokim szczeblu (also: wysoki, wysokiego szczebla)
Nadszedł czas walki o harmonizację norm socjalnych na wysokim szczeblu.
It is time to fight for the harmonisation of social standards at a high level.
Konferencję na wysokim szczeblu zorganizujemy 14 października wieczorem oraz 15 października.
We will hold a High-Level Conference on 14 October, in the evening, and on 15 October.
Poza tym raz do roku prowadzimy rozmowy na wysokim szczeblu na temat kwestii handlowych i gospodarczych.
We also have the annual high-level dialogue on trade and economic issues.

Similar translations for "na wysokim szczeblu" in English

na preposition
na pronoun
English
wysoki adjective
szczebel noun

Context sentences for "na wysokim szczeblu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPanie Bösch, wszyscy posłowie tej Izby są "na wysokim szczeblu”.
Mr Bosch, all of you, all Members of this House, are the 'powers that be'.
PolishTaka umowa na wysokim szczeblu powinna być realizowana za pośrednictwem umów sektorowych dotyczących zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości.
This top-level agreement must be implemented through sectoral agreements in order to combat terror and organised crime.
PolishOstatnio słyszałam wypowiedzi na wysokim szczeblu, w których wskazywano, że wspólna polityka rolna powinna tak naprawdę stać się polityką środowiskową.
I have recently heard major speeches which indicate that the common agricultural policy should actually shift to being an environmental policy.
PolishFakt, iż na wysokim szczeblu politycznym nadal oskarża się sprawozdawców o żądanie wyjątkowo niskich kwot pieniędzy, nie ma żadnego uzasadnienia.
There is no justification for the fact that the rapporteurs at a high political level are still being accused of proposing excessively low amounts of money.
PolishOba kraje wielokrotnie omawiały przy różnych okazjach sprawę przejętego majątku Tracji, w tym na wysokim szczeblu oraz w grupach roboczych, ale bez rezultatu.
The issue of the seized Thracian property has been discussed on numerous occasions by both countries, including at the highest level and in working groups, but without any result.
PolishOdbywamy na przykład spotkania na wysokim szczeblu, również ministerialnym, podczas których dowiadujemy się, w jaki sposób można im pomóc, a także wymieniamy się doświadczeniami.
We hold meetings at senior official level and also at ministerial level, for example, at which we see what can be done to help these countries and where we also exchange experience.