"nadjeżdżać" English translation

PL

"nadjeżdżać" in English

PL nadjeżdżać
volume_up
{imperfective verb}

nadjeżdżać (also: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać)
Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.
You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.
Nie patrzyły w prawo i w lewo, aby sprawdzić, czy nic nie nadjeżdża - patrzyły w górę, ponieważ bały się tego, co może spaść z nieba.
They did not look right or left to see if anything was coming - they looked up because they were afraid of what might come down from the sky.
Good news: Chariot's coming.
Czy już dziś nie należałoby zobowiązać producentów do opracowania i fabrycznego montowania systemów ostrzegania o nadjeżdżającym pojeździe?
Should we not already be putting an obligation on producers to develop systems which warn that a vehicle is approaching and to install them as standard?
Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.
You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.