"najistotniejszy" English translation

PL

"najistotniejszy" in English

See the example sentences for the use of "najistotniejszy" in context.

Context sentences for "najistotniejszy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tym względzie, najistotniejszy aspekt nie jest objęty tym sprawozdaniem.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
PolishNajistotniejszy jest fakt, że dali mi wiarę, całkowitą wiarę, że ja potrafię.
But more significantly, they gave me the ability to believe, totally, to believe that I could.
PolishPodobnie jak w innych badanych krajach, za najistotniejszy problem uznano pracę.
I want to leave this up here and come back to it.
PolishI ten aspekt jest chyba najistotniejszy.
That is probably the most important point.
PolishChciałbym podkreślić, że dokument prezydencji, czy też kompromis prezydencji, zawiera najistotniejszy warunek z zakresu ochrony konsumentów.
May I underline that the text of the Presidency, or the Presidency's compromise, contains a most important provision in the area of consumer protection.
PolishPo trzecie, w rezolucji odniesiono się do zapewnienia uczciwej konkurencji, stanowiącej obecnie najistotniejszy element, którego brakuje w przejściowej wspólnej polityce rolnej.
Thirdly, it refers to securing fair competition, which is currently the most significant thing that is lacking from the provisional common agricultural policy.
Other dictionary words
Polish
  • najistotniejszy

In the Czech-English dictionary you will find more translations.